EHL-İ HÂL

Hâl sâhibi. Mânevî zevklere kavuşmuş kişi. (Bkz. Ehlullah)

www.ehlisunnetbuyukleri.com