EHL-İ GAFLET

Dünyâya dalıp, âhireti unutanlar.

Kastedip halkın özüne
Toprak doldurup gözüne
Ehl-i gafletin yüzüne
Gülen dünyâ değil misin?

(Azîz Mahmûd Hüdâî)

www.ehlisunnetbuyukleri.com