RİSÂLET

Peygamberlik, resûllük. (Bkz. Peygamberlik)

Fahr-i âlem girdi çün kırk yaşına
Kondu pes, risâlet tâcı başına.

(Süleyman Çelebi)

Risâlet, çalışmakla elde edilemez. Bu, Allahü teâlânın dileği ile kullarına verdiği bir 
lütuftur. (Necmeddîn-i Kübrâ)

www.ehlisunnetbuyukleri.com