Şematet

Sual: Bazıları, düşmanlarına beddua ediyorlar ve onların başlarına gelen belalara seviniyorlar. Hatta bu belalara kendi duasının sebep olduğunu söyleyenler bile oluyor. Böyle düşünmek uygun mudur?
CEVAP
Hadis-i şerifte buyuruldu ki:
(Din kardeşinize şematet etmeyiniz! Şematet ederseniz, Allahü teâlâ belayı ondan alır size verir.) [Tirmizi]
[Şematet, başkasına gelen belaya, zarara sevinmektir.]

Başka bir hadis-i şerifte de, tevbe ettiği kötü bir işten dolayı, o kimseyi ayıplayanın, aynı belaya maruz kalacağı bildirilmiştir. (İmam-ı Ahmed)

Zalimin zulmünden, şerrinden kurtulmak için, onun ölümüne sevinmek, şematet olmaz. Düşmanın başına gelen ölümden başka belalara sevinmek, şematet olur. Hele belaların gelmesine kendisinin sebep olduğunu düşünerek sevinmek, mesela duasının kabul olduğuna sevinmek daha fenadır. Ucub kötü huyuna yakalanmasına sebep olur. Ona gelen belanın, kendisi için mekr ve istidrac olabileceğini düşünmelidir. Ondan belanın giderilmesi için dua etmelidir. Hadis-i şerifte, (Müminin din kardeşi için, arkasından yaptığı hayır dua kabul olur. Bir melek, Allahü teâlâ bu iyiliği sana da versin der. Meleğin duası reddedilmez) buyuruldu. Düşman, zalim olup da, kendisine gelen bela, başkalarına zulmetmesine mani olursa, belanın gelmesine sevinmek, şematet olmaz, günah olmaz. Din gayreti olur. Din gayreti, imanın kuvvetli olduğunu gösterir. Allah için gayret etmek iyidir. Hayvani arzular için gayret etmek iyi değildir. Zalime de bela gelmesine sevinmek, yine iyi değildir. Fakat, başkalarına zulmetmesine mani olduğu için ve diğer zalimlerin de ibret almaları için, caiz olmaktadır. (İslam Ahlakı)

Sual: Arkadaşlarımın başına üzücü bir olay gelse, üzülemiyorum. Hatta seviniyorum. (Oh oldu) diyorum. Başkasına gelen belaya sevinmenin dindeki yeri nedir?
CEVAP
Bu çok kötü bir huydur. Tevbe istiğfar etmeli. Onların iyiliği için hep dua etmelidir. Çünkü aynı işler sizin de başınıza gelebilir. Bir hadis-i şerif meali:
(Müslüman kardeşinin uğradığı felâkete sevinme. Allahü teâlâ, rahmet eder, onu, o felâketten kurtarır da, seni derde uğratabilir.)
[Tirmizi]

Sual: Bir hadis-i şerifte, (Bir kimse, sevmediği birisine belâ, sıkıntı geldiği için sevinirse, Allah bu kimseye de bu belâyı verir) buyurulmaktadır. Fâsıklara, sapıklara ve gayrimüslimlere gelen belalara sevinmek de bu hadis-i şerife dâhil midir?
CEVAP
Evet dâhildir. Kâfire bile gelen belâya sevinmek, doğru değildir. Daha ölmeden dünyada iken bu belâya duçar olur. Müslümanlıkta, zâlim hariç, insanlara gelen belâya sevinmek, (oh iyi oldu) demek caiz değildir. Fakat Müslüman da olsa zâlim kimseye belâ gelirse, sevinmek caiz olur. Zâlim Ebu Cehil ölünce, Peygamberimiz sevinmiş, şükür secdesinde bulunmuştur. Bir zâlim ölünce sevinmenin caiz olması, mazlumların zulümden kurtulması içindir. Zâlime bir belâ gelirse, belki ibret alır da zulümden vazgeçebilir.

www.ehlisunnetbuyukleri.com