DELİ

 Aklı olmayan. (Bkz. Cünûn)

www.ehlisunnetbuyukleri.com