DÂR-ÜL-KARÂR

 Sekiz Cennet'in sekizincisi.

www.ehlisunnetbuyukleri.com