DÂR-ÜL-CELÂL

Sekiz Cennet'in birincisidir.

Dâr-ül-Celâl beyaz incidendir. Kapısının üzerinde Kelime-i tevhîd, yâni Lâ ilâhe illallah yazılıdır. (Erzurumlu İbrâhim Hakkı) 

www.ehlisunnetbuyukleri.com