ARA
SORULARLA İSLAMİYET / SESLİ
Sual: Belimize bağladığımız kemer, bornoz kuşağı gibi şeyler de zünnar sayılır mı?
CEVAP
Hayır, bunlar zünnar sayılmaz; fakat yine de, zünnara benzememesi için, uçlarını sarkıtmamalıdır!

Sual: Pijamada, zünnara benzeyen kuşak, küfrü gerektirir mi?
CEVAP
Gerektirmez ama öyle kuşağı takmamalıdır!