ARA
Şuan buradasınız: Zinanın Zararları
SORULARLA İSLAMİYET / SESLİ
Sual: Yüzümdeki sivilcelerimin geçmesi için evlenmemi veya geneleve gitmemi söylediler. Hatta, birçok kimse, evlenmeden önce geneleve gitmenin gereğinden bahsediyor. [Bekâra da] Zina haram değil mi?
CEVAP
Bunları din cahilleri söyler. Zina, [bekâr evli herkes için] çok büyük günahtır. Birkaç âyet-i kerime meali:
(Zinaya yaklaşmayın! O; hayasızlık, çirkin, aşağı bir iş, kötü bir yoldur.) [İsra 32]

(Müminlere söyle, harama bakmasınlar ve avret yerlerini haramdan korusunlar!)
[Nur 31, 32]

(Müminler, namazlarını huşu içinde kılar, boş, lüzumsuz şeylerden yüz çevirir, zekatlarını verir, iffetlerini korur, emanet ve ahidlerine riayet ederler.)
[Müminun 1-8]

(Fuhşun açığına da, gizlisine de yaklaşmayın!)
[Enam 151]

Tefsirlerde bildirildiğine göre, buradaki yaklaşmayın demek, zinaya götürecek sebeplerden, hareket ve işlerden sakının demektir.

Hadis-i şeriflerde de buyuruldu ki:
(Allah indinde, zinadan büyük günah yoktur.) [R. Nasıhin]

(Sizin için en çok korktuğum şey, zinadır.)
[Taberani]

(Zina etmeyin, kadınlarınızın cazibesi
[güzelliği, çekiciliği, albenisi] ve sevgisi gider, soğukluk başlar.) [İ. Neccar]

(Rüyamda, heladaki necaset gibi pis kokan kimseler gördüm. Sonradan bunların zina edenler olduğunu öğrendim.)
[İ. Hibban]

(Zina, fakirliğe yol açar.)
[Beyheki]

(Gençliğini zinadan koruyan
[mümin] Cennete girer.) [Beyheki]

(Bir kadın, beş vakit namazını kılar, namusunu korur, kocası ile iyi geçinirse, dilediği kapıdan Cennete girer.)
[İbni Hibban]

(Siz iffetli olursanız, kadınlarınız da iffetli olur.)
[Hakim]

(Namusunuzu koruyun, zina etmeyin! Namusunu koruyana Cennet vardır.)
[Hakim]

(Kötülükten korunmak için, nikahlı yaşayın ve iffetli olun!)
[İbni Asakir]

(Onun bunun karısını, kızını ayartan bizden değildir.)
[İ. Ahmed]

(Bir yerde, zina ve riba çoğalırsa, o yerin halkı, belaya maruz kalır.)
[Hakim]

(Zina fakirlik getirir.)
[Buhari]

(Zinaya devam eden, putperest gibidir.)
[Haraiti]

(Zinadan büyük günah yoktur.)
[Riyad-ün Nasıhin]

(Zina edenin yüzü Cehennemde ateşle yanar.)
[Taberani]

(Yedi kat gök ve yer, zina eden ihtiyarlara devamlı lanet eder.)
[Bezzar]

(Zina edenlerin avretlerinin kokusu, bütün Cehennem halkına eza verir.)
[Bezzar]

(Kötü kadınlar, çoğalıp, zina toplum içinde yayılırsa, halk, daha önce görülmemiş bulaşıcı hastalıklara maruz kalır.)
[Beyheki]

(Bir facire
[kötü] kadının fücuru [kötülüğü] bin erkeğin fücuru gibi ve bir iyi kadının iyiliği, yetmiş sıddıkın iyiliği gibidir.) [Ebu Nuaym]

(Zina eden, aynı şeye maruz kalır.)
[İ. Neccar]
"Çalma elin kapısını, çalarlar kapını", "Eden bulur" denmiştir.


Göz zinası
Sual:
Zaruretsiz kadınlara bakmak günah mıdır?
CEVAP
Evet günahtır. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
(Kadına, şehvetle bakanın, gözlerine erimiş kurşun dökülüp, Cehenneme atılır.) [M. Enhür]

(Gözlerin zinası harama bakmak, kulakların zinası zinaya götürecek sözleri dinlemek, dilin zinası zinaya sebep olacak sözleri konuşmak, ellerin zinası namahremi tutmak, ayakların zinası günah olan yerlere gitmektir.)
[Buhari]

(Azab-ı İlahiden korkarak, başını yabancı kadından çevirene, Allahü teâlâ ibadetin tadını duyurur.)
[Hakim]

(Harama bakmayan gözler, Cehennem ateşi görmez.)
[İsfehani]

(Komşu kadına, arkadaş hanımına şehvet ile bakmak, yabancı kadına bakmaktan on kat daha günahtır. Evli kadınlara bakmak, kızlara bakmaktan bin kat daha günahtır. Zina günahları da böyledir.)
[Taberani]

(Avret yerini açana, başkasının avret yerine bakana Allah lanet etsin!)
[Beyheki]

(Kadının yüzünden ve iki eli ayasından başka bütün bedeni avrettir.)
[M.Enhür]

(Ey kadınlar, ancak mahreminiz olan erkeklerle konuşun, mahreminiz olmayanlarla konuşmayın!)
[İbni Said]

(Ben
[namahrem] kadınlarla tokalaşmam.) [Nesai, İbni Mâce, Taberani]

(Yemin ederim ki, kişinin demirden bir şişin, bir çivinin başına çakılması, yabancı bir kadına dokunmasından daha hafif kalır.)
[Taberani]

(Kadınlarla bir arada yalnız kalmaktan sakının. Allahü teâlâya yemin ederim ki, bir kişi bir kadınla yalnız kalınca, aralarına şeytan girer. Bir kimsenin çamurlu bir domuzla sıkışmış durumda olması, o kimse için kendine helâl olmayan bir kadına dokunmasından daha hafif kalır.)
[Taberani]

Hazret-i Âişe validemiz buyurdu ki:
(Peygamber efendimiz, kendisine helâl olan kadınlardan başka, hiçbir kadınla tokalaşmadı.) [Buhari, Müslim]

Kadınların, Kur'an-ı kerim, Mevlid, ilahi okuyarak seslerini erkeklere duyurmaları haramdır. (Tergib-üs-salat, Hadika)

Hoparlör, radyo ve TV ile duyurmaları ise, mekruh olur.


Yaklaşmayın ne demek
Sual:
Kur’anda (Zina etmeyin) denmeyip de, niye, (Zinaya yaklaşmayın) deniyor?
CEVAP
Evet, Kur’an-ı kerimde, (Zinaya yaklaşmayın) buyuruluyor. (İsra 32)

Yine, Kur’an-ı kerimde, (Ana ve babanı dövme) denmez; ama, (Ana babana öf deme) buyurulur. (İsra 23)

Bu âyet-i kerimede öf demeden maksat, onlara üzücü bir şey söyleme demektir. (Beydavi)

Burada, en hafifi söylenerek, bundan bile sakınılması, böylece daha kötü olan işe yaklaşılmaması emredilmektedir.

(Zinaya yaklaşmayın) ifadesi de, zinaya götürecek sebeplerden, hallerden, hareketlerden ve işlerden sakının demektir. Yani erkekler için, yabancı kadınları düşünmeyin, onlara gülümsemeyin, onlara selam vermeyin, ihtiyaç olmadıkça onlarla konuşmayın, hâl hatır sormayın, yüzlerine karşı dua etmeyin, onlara mektup, mesaj yazmayın, mailleşmeyin, chat yapmayın, onların seslerini dinlemeyin, onlara bakmayın, onlarla tokalaşmayın, yalnız bir odada kalmayın, dans etmeyin vesaire demektir.

Kadınlar için de, dikkati çekici elbise giyinmeyin, kocanızdan başkasına makyaj yapmayın, ziynetlerinizi göstermeyin, koku sürünerek sokağa çıkmayın, onların görebileceği yerlerde durmayın, onlarla selamlaşmayın, tebrikleşmeyin, yüzlerine karşı dua etmeyin, tokalaşmayın vesaire demektir.