ARA
SORULARLA İSLAMİYET / SESLİ
Sual: Zehir alıp satmak haram olduğu gibi, bir zehir olan tütünü ekmenin ve ticaretini yapmanın haram olduğunu dünyaya ilan ediyorum. Devlet bile sigara öldürür dediğine göre, artık bunun ticareti nasıl mubah olur?
CEVAP
Bu, hiçbir muteber kitaba dayanmadan söylenen indi bir görüştür, dinde yeri yoktur.

Devletin yazmasını dinde ölçü gibi göstermiş. Madem devletin sözü dinde geçerli ise, niye devlet, görevi gereği sigarayı yasaklamıyor? Aksine, sigara öldürse de onu yasaklamıyor, uyuşturucu öldürmese de onu yasaklıyor?

Tütünün zarar verdiğini kimse inkâr edemez. Ancak çoğu zarar veren bir şeyin yetiştirilmesinin ve satılmasının haram olduğunu söylemek, dinimize aykırıdır.

Bazı cahillerin, (Eski âlimler tütünün zararını bilmediği için haram olmadığını söylemişlerdir) demeleri, ilmî değildir, çünkü tütünün zararları bilinmese bile, zehirli otların zararları bilinmekteydi. Afyon ve türevleri olan eroin, kodein, morfin ile baldıran, zakkum, esrar, kafein, kokain gibi zehirli otlar ve diğer zehirler, eskiden de biliniyordu. Bilinen bu zehirli otların, sarhoş etmeyecek, zarar vermeyecek miktarlarının haram olmadığı, az miktarlarını ilaç olarak kullanmanın caiz olduğu, Feth-ur-rahim, Dürr-ü-muhtar, Redd-ül-muhtar gibi fıkıh kitaplarında yazılıdır.

Hangi İslam âlimi, afyon ve esrar gibi zehirli otları ekmeye ve satmaya haram demiştir?

Nikotin, organik kimyada piridin tipindeki alkoloitlerin en önemli üyesidir. Nikotin, ham nikotin veya nikotin sülfat hâlinde, tütünden buhar destilasyonuyla veya trikloretilen gibi bir çözücüyle ekstrakte edilerek elde edilir. Çeşitli alanlarda bu zehirden faydalanıldığı gibi, bitki hastalıklarıyla mücadelede bitkileri saran dış asalakları öldürmek için de kullanılır.

Tütününün zararları olduğu gibi, faydalı yerlerde de kullanıldığı bir gerçektir.

Üzümden şarap yapılıyor diye üzüm ticaretini yasaklamak nasıl ilme aykırı ise, tütün ekimine de haram demek böyle ilme ve dine aykırıdır. Tütün ticaretine haram demek, demirden bıçak yapılıp insanlar öldürülür diye, demir ticaretini yasaklamak veya tıka basa çok ekmek yemek haramdır diye fırıncılığa günah demek gibi çok yanlış bir iştir.

Skamonya denilen zehirli mahmude otunu müshil olarak kullanmak ve diğer katı zehirli ilaçları az miktarda kullanmak haram olmaz. Bunların az miktarını kullanmak caizdir. Zarar veren çok miktarlarını kullanmak haramdır. (Redd-ül-muhtar)

Bazı kimselere balık eti, süt, yumurta, biber gibi şeyler zarar verir. Bunlar, yalnız zarar verenlere haram, mekruh olur. Zarar vermeyenlere ise mubahtır. (Hadika)

İmam-ı Nevevi hazretleri buyuruyor ki:
Kenevir bitkisinden elde edilen esrarın, sarhoş etmeyen miktarını ilaç olarak kullanmak caizdir. (Mühezzeb)

Afyonun da sarhoş etmeyen az miktarı haram değildir. (Feth-ur-rahim s.30)

Afyon ve diğer zehirli otların alınan çok miktarları haramdır, fakat az miktarlarını ilaç olarak kullanmak caizdir. (Zevacir)

Uyuşturucu benc otu mubahtır. Bununla sarhoş olmak haramdır. (Dürr-ül-muhtar 3/166)

(Çoğu sarhoş edenin azı da haram olur)
hadis-i şerifi sıvı içkilere mahsustur. Zehirli bitkileri ve sarhoş edici katı ilaçları az miktarda, ilaç olarak kullanmak haram olmaz. (Redd-ül-muhtar 5/295)

Bu vesikalar karşısında, afyon, kenevir ve tütün ekimine, ticaretine haram diyen yazarın tevbe etmesi lazımdır. Bu bitkiler zehirli ise de, tıpta, sanayide de kullanıldığı için, ticaretine haram demek çok veballi bir iştir. Allahü teâlâ lüzumsuz bir şey yaratmamıştır. Yarattı demek küfre düşürür.