ARA
SORULARLA İSLAMİYET / SESLİ
Sual: Aracımızın alevler içinde yanışı aşağıda görülmektedir. Bu araçta, alevlerin göründüğü yerde yani aracın ön tarafında bulunan, Hakikat Kitabevi yayınlarından Faideli Bilgiler kitabı yanmamış. Yangında Mushaf’ın yanmadığını çok duymuştuk, fakat bu kitabın yanmamasının sebebi ne olabilir?
CEVAP
Evet, Mushaf’ın yanmayacağı hadis-i şerifle de bildirilmiştir. Bir hadis-i şerif meali:
(Kur’an-ı kerim bir deriye yazılsa, bu deri ateşe düşse yanmaz.) [İ. Ahmed, Taberani, İbni Hibban]

Mushaf yanmayacağı gibi, Kur’an-ı kerimi okuyup, hükümleriyle amel eden de Cehennemde yanmaz. Ehl-i sünnet âlimlerinin kitaplarıyla amel etmek de böyledir. Zaten bu kitaplarda Kur’an-ı kerimin emir ve yasakları bildirilmiştir. Yani bu kitaplarla amel etmek, Kur’an-ı kerime uymak demektir.

Hakikat Kitabevi’nin kitaplarında, hiçbir şahsi görüş yoktur. Hepsi İslam âlimlerinden nakildir. İkinci önemli bir özelliği de, kâr gayesiyle satılmamaktadır. Allah rızası için, Allah’ın dinine hizmet için, mal oluş fiyatından satılmaktadır. Fiyatları diğer kitaplarla karşılaştırılırsa, bu açıkça görülür. Bu vasıflarından dolayı yanmamış olabilir.

Hakikat Kitabevi’nin bütün kitapları, İmam-ı Rabbani hazretlerinin ve diğer Ehl-i sünnet âlimlerinin kitaplarından hazırlanmıştır. Allahü teâlâ bu kitabı yanmaktan koruduğu gibi, bu kitapları severek okuyanları, dağıtanları da Cehennem ateşinden korur. Merhum hocamız buyurmuştu ki:
(İmam-ı Rabbani hazretlerine Allahü teâlâ müjde veriyor: (Kıyamete kadar, sana ve kitaplarına tâbi olanları, Cehennem ateşi yakmaz) buyuruyor. Bu, hayattayken talebeleri, vefatından sonra da kitaplarını okuyanlar kurtulur demektir. Bu mübarek kitapları sevgiyle tutanların, bu kıymetli hizmetlerde çalışanların ellerini, Cehennem ateşi yakmaz. Elleri yakmayan Allahü teâlâ, o ellerin bulunduğu vücudu da yakmaz.)

Seyyid Abdülhakîm Arvâsî hazretleri de, (İmam-ı Gazali’nin İhyâ kitabı, bütün âlimlerce doğru ve yüksektir. Bir gayrimüslim, severek yapraklarını çevirirse, Müslüman olmakla şereflenir) buyuruyor. [Hakikat Kitabevi’nin kitapları, Mektubat-ı Rabbani, İhya gibi kıymetli eserlerden hazırlanmıştır. İhya’dan doğru olarak istifade etmek isteyen de, bu kitapları okumalıdır. İhya’nın piyasadaki tercümelerini tavsiye etmeyiz.]

Görüldüğü gibi bu kitapları severek tutmak, onlara sevgiyle bakmak bile, insanın kurtuluşuna vesile oluyor, çünkü Peygamber efendimiz, (Kişi dünyada kimi seviyorsa, ahirette onlarla beraber olur) buyuruyor. (Taberani)