ARA
SORULARLA İSLAMİYET / SESLİ
Sual: Bir hadiste, (Terk edilip, unutulmuş bir sünnetimi meydana çıkarana, yüz şehid sevabı verilir) buyuruluyor. Günümüzde terk edilen sünnetler hangileridir? Bilirsek başkaları yapmasa da biz yapıp şehid sevabına kavuşuruz.
CEVAP
Terk edilen çok sünnet vardır. Bir hadis-i şerif meali de şöyledir:
(Ümmetim bozulduğu zaman sünnetime sarılana bir şehid sevabı vardır.) [Taberani, Hakim]

Unutulan sünnetlerden bazıları:

- Müsafeha etmek, yani sünnete uygun tokalaşmak unutulmuştur.

- Sakal, sünnet üzere bırakılmıyor.

- Namazlarda başı örtmeye önem verilmiyor.

- Abdestte eller ve ayaklar üç defa yıkanmıyor. Parmak araları üç defa hilallenmiyor.

- Aksıran Elhamdülillah demiyor. Başkası, dinde öyle bir şey olmadığı halde, çok yaşa diyor. Halbuki elhamdülillah demesi sünnet, bunu duyan Müslümanın da yerhamükellah demesi farzdır.

- Yalnız tanıdıklara selam vermek kıyamet alametidir. Selam sünnete uygun verilmiyor. Bir odada oturulurken, bir kimse o odaya on kere girip, on kere çıksa, her giriş ve çıkışta selam vermesi sünnettir. Bu sünnet de unutulmuştur.

- Camiye giren, Kur’an okunmuyorsa oradakilere selam vermiyor. Camide selam verilmez sanılıyor.

- Abdestte kaplama, yani başın tamamı mesh edilmiyor. Maliki ve Hanbeli’de kaplama mesh farz, olduğu halde, bu sünnet genelde yapılmıyor. Sadece farz ile iktifa ediliyor.

- Duada eller sünnet üzere açılmıyor.

- Cenaze namazı olduğu zaman sünnet olan tesbihler terk ediliyor ve âyet-el kürsi okunmuyor.

Bir sünneti ihya edene yüz şehid sevabı verildiğine göre, bir farzı ihya edene ne kadar çok sevap verileceği düşünülmeli, bilhassa farzlar hiç ihmal edilmemelidir.


Halkın çoğunun ihmal ettiği farzlardan bazıları şöyledir:

- Farzları ve haramları öğrenmek. [Bilmeyen hep günah işler]

- Doğru itikada sahip olmak. [Ehli sünnet itikadını öğrenmek]

- Allah dostlarını dost, düşmanlarını düşman bilmek.

- Namaz kılmak ve uşur vermek.

- Tesettüre riayet etmek.

- Selam verenin selamını almak.

- Aksırıp elhamdülillah diyene Yerhamükellah demek.

- Helal kazanıp helalden yiyip içmek.

- Rızka Allahü teâlânın kefil olduğuna inanmak.

- Tevekkül ve kanaat etmek.

- Allahü teâlâya nimetleri için şükretmek, yani onları dine uygun şekilde kullanmak.

- Cenab-ı Haktan gelen kazaya belaya sabretmek, yani isyan etmemek.

- Günahlara tevbe etmek.

- Ana babaya iyilik etmek.

- Emri maruf farzı kifayedir. Bunu yapan yoksa herkese farz olur.

- Günahlardan kaçıp, ibadetle meşgul olmak.

- Âleme ibret nazarı ile bakmak.

- Dilini müstehcen sözlerden korumak.

- Hiçbir kimseyi, alaya almamak.

- Harama bakmamak.

- Kulağı çalgılardan korumak.


Unutulan sünnetler
Sual:
Günümüzde unutulan sünnetler nelerdir?
CEVAP
Sünnet iki türlüdür:
1- Sünnet-i hüda [Müekked sünnetler],
2- Zevaid sünnetler.

Unutulmuş bir sünneti meydana çıkarmak, çok kıymetlidir.

Unutulan müekked sünnetlerden bazıları şunlardır:

1-
İki kişi de olsa farz namazı cemaatle kılmak.

2
- Namazları sarık veya takke ile kılmak,

3- Abdestte, eli ve ayakları üç defa yıkamak,

4- Abdest alırken başı kaplama mesh yapmak [Maliki ve Hanbeli’de farzdır.]

5- Misvak kullanmak,

6- Kuşluk, Evvabin, Teheccüd, Tehiyyet-ül-mescid, Sübha namazı kılmak,

7- İstişare ve istihare yapmak,

8- Aksırınca Elhamdülillah demek,

9- Ödünç verirken iki şahit bulundurmak veya senet yazmak. Buna vacib diyen âlimler de olmuştur.

10- Sünnete uygun selam vermek,

11- Cuma günü gusletmek,

12- Duada elleri sünnete uygun açmak,

13- Faydalı işe başlarken, Besmele çekmek,

14- Yatağa abdestli girmek,

15- Biri ölünce veya kötü bir haber duyunca, (İnna lillah ve...) demek sünnettir.


Zevaid sünnetlerden bazıları şunlardır:

1-
Sakalı bir tutam yapmak,

2- Bıyıkları kaşlar kadar uzatmak,

3- Yemeğe tuz ile başlamak, tuz ile bitirmek,

4- Sofrada sirke bulundurmak,

5- Gece ibadet edenler için Kaylule yapmak [öğleden önce biraz uyumak],

6- Teke riayet etmek. [1–3–5–7 gibi]

7- Müslümanın evine sağ ayakla girip sol ayakla çıkmak. Camiye de böyle girip çıkılır. Mubah olan yerlere sağ ayakla girilip sağ ayakla çıkılır. Tuvalete, sol ile girilip sağ ile çıkılır.

8-
Kesilen tırnaklarla saçları ve çekilen dişleri defnetmek [gömmek] sünnettir.

9- Cuma günleri ziynetli elbise giymek,

10- Yemeklerden önce ve sonra elleri yıkamak. Yemekten önce yıkanan elleri kurulamamak sünnettir. Yemekten sonra yıkanınca kurulamakta mahzur yoktur.