ARA
SORULARLA İSLAMİYET / SESLİ
Sual: Aşağıdaki ticari terimlerin manalarını karşılarına yazarsanız memnun olurum.
CEVAP
Bey
= Satmak

Şira
= Satın almak

Bey ve Şira
= Alış veriş

İcab-Kabul
= Alıcı ve satıcıdan, razı olduğunu hangi önce söylerse buna icab, ikincisinin sözüne kabul denir.

Bayı
= Satıcı

Semen
= Bedel, meblağ, satılan malın karşılığı, fiyatı.

Mebi
= Satılan mal

Selem satışı
= Fiyatı peşin olup, mal veresiye olan satıştır.

Ayn
= Kendinde bulunan mal (veya hazır, mevcut olan mal)

Deyn
= Kendinde bulunmayan mal (veya hazır olmayan mal)

Mütekavvim mal
= Kıymetli mal.
Mütekavvim mal, kullanması mubah ve mümkün olan maldır. Müslümanlar için, şarap, domuz ve Besmelesiz kesilen hayvan veya leş, denizdeki balık (Kıymetli mal) değildir. Bir buğday dânesi kıymetli ise de, mal değildir.
Alış verişin sahih olması için, semenin de mebinin de mütekavvim olması lazımdır.

Bâtıl alış veriş
= Aslı da sıfatı da İslamiyet’e uygun olmayan satıştır.

Fasid alış veriş
= Aslı İslamiyet’e uygun, fakat sıfatı uygun değildir.

Sahih alış veriş
= Aslı ve sıfatı İslamiyet’e uygun olan satış.

Mekruh alış veriş
= Aslı ve sıfatı İslamiyet’i uygun ise de, kendisine, İslamiyet’in yasak etmiş olduğu bir şey karışmış olan satış.

Mevkuf alış veriş
= Aslı ve sıfatı sahih ise de, başkasının hakkı karışan satış.

Vefa ile satış
= Alıcı ve satıcının, satıştan vazgeçmek hakkı bulunan satış.

Karz-ı hasen
= Ödünç vermek.

Alış verişte muhayyerlik
= Satıcı veya Müşterinin alış verişten vazgeçebilmek hakkı.

Misli mal
= Çarşıda aynı evsafta benzeri bulunan, fiyatları aynı olan mal.

Kıyemi mal
= Çarşıda benzeri bulunmayan, bulunsa da fiyatları farklı olan mal.

Gaben-i fahiş
= Çok aldanmak.

Gaben-i yesir
= Az aldanmak.

Lukata
= Yerde bulunup, sahibi belli olmayan mal.