ARA
SORULARLA İSLAMİYET / SESLİ
Sual: Bazı kimseler, (Ticaret, üçe aldığını beşe satmaktır. Bu da, dinen pek uygun değildir) diyorlar. Ticaretle uğraşmak, tüccar olmak uygun değil midir?
CEVAP
Dinimizde ticaret de, doğru tüccar da övülmüştür. Birkaç hadis-i şerif meali şöyledir:
(Bereket ticarettedir.) [Ebu Davud]

(Rızkın dokuzu ticarette, biri de hayvancılıktadır.)
[İbni Sa’d]

(Cennette ticaret olsaydı, manifaturacılığı emrederdim. Çünkü Ebu Bekir manifaturacı idi.) [Deylemi]

(En iyi kazanç, el emeği ile kazanılandır. Ticaret de makbuldür.) [Hâkim]

(Doğru tüccar, Peygamberler, sıddıklar ve şehitlerle beraberdir.)
[Tirmizi]

(Doğru tüccar, Kıyamet günü Arşın gölgesinde olacaktır.) [Deylemi]

(Doğru tüccar, Cennetin hiç bir kapısında bekletilmez.)
[İ. Neccar]

(En uygun kazanç, şu tüccarındır ki, ticarette yalan söylemez, sözünden dönmez, satarken malını övmez, alırken de, [ucuza almak için] kötülemez.) [Deylemi]

(Korkak tüccar, mahrum kalır, cesur tüccar, rızka kavuşur.) [Kudai]

(Şu üç kimse, başka himayenin bulunmadığı Kıyamet günü, Allah’ın himayesindedir:
1-Emin tüccar
2-Âdil idareci
3-Namaz kılmak için vaktin girmesini hararetle bekleyen kimse.)
[Hâkim, Deylemi]