ARA
SORULARLA İSLAMİYET / SESLİ
Sual: Teyemmümün sünnetleri nelerdir?
CEVAP
Teyemmümün sünnetleri şunlardır:

1- Toprağa avucun içini koymak.

2- Avuçları toprak üzerinde ileri ve geri çekmek.

3- Avuçta toprak varsa, toprak kalmayıncaya kadar, iki eli, baş parmakları ile birbirine çarpmak.

4- Elleri toprağa koyarken parmakları açmak.

5- Besmele ile başlamak.

6- Önce yüzü, sonra kolları mesh etmek.

7- Abdest alır gibi, çabuk yapmak.

8- Misafir bir mil [1920 metre] içinde su bulunduğunu bilirse, araması farz, zan ederse sünnettir.

9- Önce sağ, sonra sol kolu mesh etmek.

10- Elleri, toprağa vurarak, kuvvetle koymak.

11- Kolları aşağıda anlatılan şekilde mesh etmek.

12- Parmakların arasını mesh etmek ve bunu yaparken yüzüğünü oynatmak.