ARA
SORULARLA İSLAMİYET / SESLİ
Sual: Teyemmümü gerektiren haller nelerdir?
CEVAP
Abdest almak veya gusletmek için, su bulunmazsa veya su olduğu halde kullanılması mümkün olmayan durumlarda, temiz toprak, kum, kireç ve taş gibi toprak cinsinden temiz bir şey ile Hanefi’de vakit girmeden önce de teyemmüm edilir. Diğer üç mezhepte, vakit girmeden önce caiz değildir.

Teyemmümü gerektiren başlıca haller şunlardır:

1-
Abdest ve gusül için temiz su bulamamak (Şehirde her zaman su aramak farzdır.)

2-
Su kullanmaya mani olan hastalık, su kullanınca soğuktan ölmek veya hasta olma tehlikesi.

3-
Suyun yanında zarar verecek olan düşman veya yırtıcı, zehirli hayvan bulunmak.

4-
Hapiste olup, su kullanamamak.

5-
Ölümle tehdit edilmek.

6-
Yolcu olup, yanında içme suyundan fazla su bulunmamak.

7-
Kuyu olsa da, su çıkarma imkanı olmamak.