ARA
SORULARLA İSLAMİYET / SESLİ
Sual: Bir günaha tevbe eden kimse, o günahı tekrar işlese, sonra tekrar tevbe etse, Allah ile alay etmiş olmaz mı?
CEVAP
Hayır. Ancak, hem tevbe ediyor, hem de günaha devam ediyorsa, (Şimdi bu günahı işleyeyim de, nasıl olsa, tevbe edince, affeder) denirse, o zaman uygun olmaz. Bir hadis-i şerif meali şöyledir:
(Günaha devam edip, dili ile istiğfar eden, Rabbi ile alay etmiş sayılır.) [Beyheki]

Bir kimse, samimiyetle, bir daha yapmamak üzere tevbe ettikten sonra, nefsine uyarak, tekrar o günahı işlese, sonra yine pişman olup, tevbe etse, Allahü teâlâ günahını affeder. Bu şekilde tevbesini bin kere bozsa da, yine tevbe etmelidir. Bir âyet-i kerime meali de şöyledir:
(Bir kimse, günah işler veya kendine zulmeder, sonra pişman olup, Allahü teâlâya istiğfar ederse, Allahü teâlâyı çok merhametli, af ve mağfiret edici bulur.) [Nisa 110]

İslam âlimleri buyuruyor ki:
Tevbeden sonra, günahı tekrar işleyenin, tekrar tevbe etmesi sahih olur. Böylece, çok defa tevbe etmesi, sahih olur. (Berika)

Tevbe ettim demek, tevbe olmaz. Çünkü, tevbenin sahih olması için üç şart lazımdır:
1- Hemen günahı bırakmalıdır.
2- Günah işlediğine, Allahü teâlâdan korktuğu için, utanmak ve pişman olmak lazımdır.
3- Bu günahı, bir daha hiç yapmamaya gönülden söz vermektir.

Allahü teâlâ, şartlarına uygun olan tevbeyi kabul edeceğine söz vermiştir, tevbe edenleri sever, affeder. Sonra, o günahı tekrar yaparsa, tevbesi bozulmaz. İkinci bir tevbe, lazım olur. Tevbe ettiği bir günahı hatırlayınca, günahı işlediğine sevinirse, tekrar tevbe gerekir. Günahı tekrar işlersem, tevbem bozulur, diye tevbe etmemek, yanlıştır, cahilliktir, şeytanın aldatmasıdır. Her günahtan sonra, hemen tevbe farzdır. Tevbeyi kasten geciktirince, günahı iki kat olur. (Hak Sözün Vesikaları)