ARA
SORULARLA İSLAMİYET / SESLİ

Saat gibiyse böbrek
Rabbimize hamd gerek
Bozuk değilse yürek
Şükür gerekir şükür

Dilini döndürene
Ağrını dindirene
Nimeti gönderene
Şükür gerekir şükür

Gülümseyen yüzüne
Ağrımayan dizine
Gören iki gözüne
Şükür gerekir şükür

Tuttuğun iki ele
Doğru konuşan dile
Kötü haline bile
Şükür gerekir şükür

İşittiğin kulağa
Yürüdüğün ayağa
Tepeden tâ tırnağa
Şükür gerekir şükür

Çatık değilse kaşın
Çatlak değilse başın
Helalden ise aşın
Şükür gerekir şükür

Yaptığın hayrat için
Sağlıklı hayat için
Hayırlı evlat için
Şükür gerekir şükür

Hakka eğikse boyun
Akıyor ise suyun
Kötü değilse huyun
Şükür gerekir şükür

Seherde akan yaşa
İhlaslı arkadaşa
Hizmetle geçen yaşa
Şükür gerekir şükür

Ağrımayan dişine
Tefekkür edişine
İyiye gidişine
Şükür gerekir şükür

Uzak isen zalime
Yakın isen âlime
Aşık isen ilime
Şükür gerekir şükür

Bak gör her şey aşikâr
Mantığın var aklın var
Hayvandan çok farkın var
Şükür gerekir şükür

Nefes alınan hava
Dolu her yer dağ ova
Veriliyor bedâva
Şükür gerekir şükür

Evde yanan ateşe
Doğup batan güneşe
Gel git hayırlı işe
Şükür gerekir şükür

Tavandan in tabana
Kaçıp gitme yabana
Annen ile babana
Şükür gerekir şükür

Nimet muhtaç külfete
Katlan biraz zahmete
Haktan gelen rahmete
Şükür gerekir şükür

Mahsulleri biçerken
Engelleri geçerken
Bir şey yiyip içerken
Şükür gerekir şükür

Her şeye kanaat et
Kısmetse gelir elbet
Şükürle artar nimet
Şükür gerekir şükür

Allah’ını bilene
Zamanında gelene
Yiyip içip gülene
Şükür gerekir şükür

Sakın olma sitemkâr
Dert üstüne dert yağar
Beterin beteri var
Şükür gerekir şükür

Boş durmak iyi değil
Fırsatı ganimet bil
Şükrü câna minnet bil
Şükür gerekir şükür

İman lazım insana
Yaradanı ansana
Haktan gelen ihsana
Şükür gerekir şükür

Hocana eyle hürmet
Nasip olur çok himmet
Devamlı olur nimet
Şükür gerekir şükür

Rabbimizi bilene
Mescidine gelene
Yiyip içip gülene
Şükür gerekir şükür

Dertlerin pek çoksa da
Devaları yoksa da
Gözünden yaş aksa da
Şükür gerekir şükür

Sarıl ehl-i sünnete
Yolun gider Cennete
Böyle bir saadete
Şükür gerekir şükür

İlmin azmin çok ise
Borcun derdin yok ise
Gözün gönlün tok ise
Şükür gerekir şükür

Rabbimizi anana,
Aşkı ile yanana
Zemzem içip kanana
Şükür gerekir şükür

Stokların erise
Kervana it ürüse
Üstüne de yürüse
Şükür gerekir şükür

Dostluklar hep bitse de
İşlerin ters gitse de
Malın mülkün yitse de
Şükür gerekir şükür

Doğru yolu bulana
Ehl-i sünnet olana
Bakıp ibret alana
Şükür gerekir şükür

Dostun seni satsa da
Tutup yardan atsa da
Gemilerin batsa da
Şükür gerekir şükür

Düşer isen zevâle
Yükselirsen kemâle
İyi kötü her hâle
Şükür gerekir şükür.


Tam İlmihal Seadet-i Ebediyye

Âlimlerin hitabı
Doğru ilmihal oku
İman-amel kitabı
Doğru ilmihal oku

Şüpheden kalmaz eser
Şek ve şüpheyi keser
Bulunmaz böyle eser
Doğru ilmihal oku

Kıymeti gayet ender
Oku bir dosta gönder
Her işte lazım önder
Doğru ilmihal oku

Sağlam duvara dayan
Düşer ayağı kayan
Yeter gafletten uyan
Doğru ilmihal oku

Düşüncen ilim ola
Kalbin ihlasla dola
Rehbersiz çıkma yola
Doğru ilmihal oku

İbret al haklı sözden
Kaldır perdeyi gözden
Tavsiye etmek bizden
Doğru ilmihal oku

Gemimiz su almadan
Sayılı gün dolmadan
Bir gün pişman olmadan
Doğru ilmihal oku

Şeytana verme fırsat
Adımını düzgün at
Bizden size nasihat
Doğru ilmihal oku

İnsan iyiyi arar
Kötüden gelir zarar
Çözülür nice esrar
Doğru ilmihal oku

Terk eyleme ihlası
Cahillik yüz karası
İşte sözün kısası
Doğru ilmihal oku.


Allah için sevgi

Allah sevgisiyle yaşar âlemler,
Kuşaktan kuşağa süren sevgidir.
Hubbu fillah için yazar kalemler,
Hakkı öven, zulmü yeren sevgidir.

Çalışır geceyi gündüze katar,
İmanlı kalblerde korkusuz yatar,
Düşkünün elinden şefkatle tutar,
Mazlumlara kanat geren sevgidir.

Bu aşkı ilahi, solmayan renktir,
Kine, buğza karşı yapılan cenktir,
Ölçüde, tartıda eşsiz ahenktir,
Gönüllere cila vuran sevgidir.

Sevgidir her şeyin asıl mayası,
Kudrettendir silinmeyen boyası,
İyinin kötünün birer aynası,
Uzak hedefleri gören sevgidir.

Sevgidir âşığa çile çektiren,
Bağ bahçe kurduran, fidan diktiren,
Şanlı fetih için toplar döktüren,
Düşmanları yere seren sevgidir.

Irmakların akışında sevgi var,
Annelerin bakışında sevgi var,
Kaşlarını yıkışında sevgi var,
Bebeği beşiğe koyan sevgidir.

Sevgidir yol yapan, pınar akıtan,
Kadına erkeğe ilim okutan,
Nakışlar işleten, halı dokutan,
Hedefe sabırla varan sevgidir.

Sevgidir şaire şiir yazdıran,
Kelimeyi inci gibi dizdiren,
Hak aşkıyla diyar diyar gezdiren,
Her zaman ayakta duran sevgidir.

Sevgidir Mecnunu çöle düşüren,
Sevgidir Leyla’yı dile düşüren,
Aşk ateşi ile ciğer pişiren,
Destanlara konu olan sevgidir.

Züleyha’ya hırsla gömlek yırttıran,
Hazret-i Yusuf’u hapse attıran,
Babasına nice acı tattıran,
Dilden dile sürüp giden sevgidir.

Sevgidir Ferhat'a dağı deldiren,
Şehitliğe koşan, düşman öldüren,
Haksızlara haklarını bildiren,
Adalet ağını ören sevgidir.

Cömerdin de bağışında sevgi var,
Yağmurun da yağışında sevgi var,
Güneşin de doğuşunda sevgi var,
Kâinata hayat veren sevgidir.

Sevgi candır, öğren işin özünü,
İyi dinle âlimlerin sözünü,
Takip eyle sevenlerin izini,
Yaralıya merhem süren sevgidir.


Affet beni yüce Rabbim

Senin affın elbet çoktur
Affet beni yüce Rabbim.
Yalvarmaya yüzüm yoktur
Affet beni yüce Rabbim.

İsyan ettim pek çok zaman
Perişanım halim yaman
Diliyorum senden aman
Affet beni yüce Rabbim.

Hesap soran Kahhâr sensin
Ayıp örten Settâr sensin
Çok affeden Gaffâr sensin
Affet beni yüce Rabbim.

Hak borcum çok, ödemedim
Gerçek kulluk edemedim
Emrin üzre gidemedim
Affet beni yüce Rabbim.

Parçalandı yandı sine
Ağlasam da yüz bin sene
Ümit kesmem senden yine
Affet beni yüce Rabbim.


Salih âlimlere sor

Sakın aklına uyma
Salih âlimlere sor.
Sapık yollara kayma
Salih âlimlere sor.

Buyruldu: (Men amile
bi re'yihi nedime)
Görüşüm doğru deme
Salih âlimlere sor.

Sorarsan kurtulursun
Gerçek yolu bulursun
Elbet mutlu olursun
Salih âlimlere sor.

Bilenleri görme hor
Kur'anda şöyle diyor:
(Bilmezsen âlime sor)
Salih âlimlere sor.

Akıllı hakka koşar
Sorup dağları aşar
Sormayan elbet şaşar
Salih âlimlere sor.

Sormak büyük nimettir
Zahmetsiz ganimettir
İlim safi hikmettir
Salih âlimlere sor.

Öğren nefsin fendini
Bir şey sanma kendini
Dinimiz nakil dini
Salih âlimlere sor.

Sorulacak yeri seç
Sapıkları hemen geç
Derdine bulur ilaç
Salih âlimlere sor.

Salihler yoksa eğer
Kitaplara ver değer
Allah, salihi sever
Salih âlimlere sor.

Salih, ehli sünnettir
Bid’atlere bir settir
Müslümana nimettir
Salih âlimlere sor.


Her derdin ilacı

Her namaz kılarken okunur Kur’an
Şeytanlar kahrolur, nurlanır iman
En üstün ameli eda edersin
Sabah namazını kıldığın zaman

Her namaz vaktinde okunur ezan
Melekler imrenir mümine o an
Sıratı geçersin ayak kaymadan
Öğle namazını kıldığın zaman

İkindi vaktinde çok olur gufran
Hiç geciktirmeden kılmalı aman
Günahları birer birer dökersin
İkindi namazın kıldığın zaman

Bütün engelleri aşıp geçersin
Kevser havuzundan elbet içersin
Dünyadan iman ile göçersin
Akşam namazını kıldığın zaman

Geceleyin mükâfatlar serilir
Gayet yüksek dereceye erilir
Hesap defterlerin sağdan verilir
Yatsı namazını kıldığın zaman.

Her derdin ilacı beş vakit namaz
Sakın Hak emrine etme itiraz
Yüce Allah seni ateşe atmaz
Beş vakit namazı kıldığın zaman