ARA
SORULARLA İSLAMİYET / SESLİ
Sual: Şaraptan yapılan sirkeyi, domuz yağından yapılan sabunu kullanmak caiz mi?
CEVAP
Evet caizdir. Çünkü değişime uğruyor.

Domuz veya leş, tuz içine düşüp, tuz olsa, temiz olur. Kuyuya düşen gübre, zamanla çamur haline gelse, temiz olur. Şarap sirke haline gelince temiz olur. Bütün kimyevi değişmeler böyledir. (Redd-ül muhtar, Tahtavi, Menahic-ül-ibad)

Domuz da, şarap da âyet-i kerime ile yasak edildi. Domuz leşi tuz gölüne düşüp tuz olsa, kimyasal değişime uğradığı için tuz temiz oluyor. Şarap da şiddetle yasaklanmıştır.

Hazret-i Enes anlatıyor: Resulullah efendimiz şarapla ilgili şu on kişiye lanet etti:
1- Şarap yapmak için üzümü sıkana,
2- Sıktırana,
3- İçene
4- Sâkilik yapana
[içkiyi getirip sunana],
5- Şarap yapmak üzere üzümü taşıyana,
6- Taşıtana,
7- Satana,
8- Satın alana,
9- Ücretsiz verene,
10- Satıp parasını yiyene.
(Tirmizi, İbni Mace)

On sınıf insanın lanetlenmesine sebep olan şarap, sirke yapılırsa, temiz oluyor. Sirke bazı meyvelerden de yapılırsa da, en kalitelisi üzüm şırasından, yani şaraptan yapılandır. Bir hadis-i şerif meali şöyledir:
(Sirke ne güzel yiyecek, ne güzel katıktır.) [Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, Nesai]