ARA
SORULARLA İSLAMİYET / SESLİ
Sual: Hakikat Kitabevi yayınlarından Şevahid-ün-nübüvve kitabı hakkında bilgi verir misiniz?
CEVAP
Bu kitabı büyük âlim Mevlânâ Abdurrahman Câmî hazretleri yazmıştır. Kitapta, nebi ve resul kelimelerinin manaları, Peygamber efendimizin doğumundan önce meydana gelen harikalar ve doğumundan vefatına kadar meydana gelen mucizeler, her biri hidayet yıldızı olan Eshab-ı kiramdan, Ehl-i beytden, Tabiinden, Tebe-i tabiinden ve tasavvuf büyüklerinden meydana gelen kerametler anlatılmaktadır.

İslam âlimleri, (Şevahid-ün-nübüvve kitabını okuyan Peygamber efendimize âşık olur) buyurmuştur. Kitabın önsözünde de özetle deniyor ki:
“Allahü teâlâ, kendisine kulluk etmek şerefini ihsanıyla bildirdi. Azametinin ihsanı olarak, bize saadete, rahmete ve mağfirete vesile olan yolları gösterdi. Ahir zamanda, insanlara ve cinlere, Muhammed aleyhisselamı Peygamber olarak göndermekle, kalbleri iman nuruyla ve irfan sırlarıyla aydınlattı. Kur’an-ı kerim sofrasını indirmekle, Habibine ihsanda bulundu. Habibini Kur’an-ı kerimle ve hidayete sebep olucu olarak gönderdi. Diğer Peygamberlere hiçbir zaman vermediği altı şeyle Habibini mümtaz kıldı. Onun ümmetini de, mağfireti ve rızası bulunan beş şeyle üstün kıldı. Onun dini bütün dinleri yürürlükten kaldırdı.”