ARA
SORULARLA İSLAMİYET / SESLİ
Sual: Maliki’de ilk kez elde olmadan yel kaçarsa abdest bozulur, sonrakilerde abdest bozulmaz mı? Kan çıkması da böyle mi?
CEVAP
Maliki’de abdesti bozulmaz. O anda özür sahibi olur. Namazına devam eder.

Semavi özürler, Maliki’de abdesti bozmuyor. Mesela namazda ishali dışarı çıksa, çıbanından veya yarasından kan aksa, kulağından irin aksa, makattan solucan çıksa, prostat hastasından idrar damlasa, kadınlardan akıntı çıksa, basurdan kan çıksa, elinde olmadan yel kaçsa, ağız dolusu kussa, bunlar semavi özür oldukları için, hiçbirisi Maliki’de abdesti bozmaz. Abdesti bozulmadığı için namazına devam eder. Böyle bir kimsenin ayağını bıçak kesip kan çıksa, abdesti bozuluyor, çünkü bu semavi özür olmuyor. Ama ondan sonra ayağı yara olduğu için, artık o yaradan çıkan kan veya irin abdestini bozmuyor.

Soğuktan el veya dudak yarılıp kanarsa Maliki’yi taklit edenin abdestini bozmaz. Yani semavi sebepler bozmaz, bir müdahale varsa bozar.

Sual: Maliki’yi herhangi bir sebeple taklit eden Hanefi’nin bir yerinden kan aksa abdesti bozulmuş olur mu?
CEVAP
Maliki mezhebinde semavi özürler, yani insanın elinde olmadan hâsıl olan şeyler abdesti bozmaz. Bir yerden ilk defa kan çıkarsa, mesela bıçak ile kesilse, Maliki’yi taklit eden Hanefi’nin abdesti bozulur. Fakat bu yaradan daha sonra tekrar kan çıkarsa, artık bu semavi özür olur ve abdesti bozulmaz. Olgunlaşmış çıbanın patlaması da semavi özürdür. Durup dururken burnun kanaması da semavi özürdür. İdrar tutamamak, ishale mani olamamak gibi şeyler semavi özür olur, Maliki’yi taklit eden Hanefi’nin abdestini bozmaz.