ARA
SORULARLA İSLAMİYET / SESLİ
Sual: Selamda sünnet olan öncelik sırası nasıldır?
CEVAP
Selamda sünnet şöyledir:

Rütbe ve nimeti çok olan önce selam verir.
Büyük küçüğe,
Bir araç üstündeki yerdekine,
Yürüyen durana,
Ayakta olan oturana,
Az olan çok olana,
Âmir memura,
Hoca talebesine,
Baba oğluna,
Ana kızına önce selam verir.

Bir odaya girildiğinde ise, rütbe, büyüklük küçüklük düşünülmez. Odaya giren, odadakine selam verir. Yani, küçük, büyüğe; memur, âmire; talebe, hocasına; oğlu babasına selam verir.

Telefonda ise, telefon eden selam verir.

Mektupta da mektubu yazan selam verir.