ARA
SORULARLA İSLAMİYET / SESLİ
Sual: Herkes şehit olabilir mi? Şehit olmanın faydası ne?
CEVAP
Şehit, kendisine şahitlik yapılmış, Cennetlik olduğuna şahitlik edilmiş anlamındadır. Şahit manası da vardır. Çünkü Allah katında, ölü değil diridir. Şehit olmak için Müslüman olmak şarttır. Gayrimüslim nasıl ölürse ölsün veya öldürülsün şehit olmaz. Hayzlı veya cünüp ölmek şehitliğe mani değildir. Eshab-ı kiramdan Hanzala cünüp olarak şehit olmuştur. [Gusledecek kadar dahi vakit bulamamış, gazaya katılmıştı.]

Şehit olmak büyük nimettir. Hadis-i şeriflerde buyuruluyor ki:
(Şehit kabir azabından emindir.) [İbni Mace, Beyheki, İ. Ahmed]

(Deniz savaşında şehit olanların, bütün günahları, hatta kul hakları da affolur.)
[İbni Mace]

(Şehit, yakınlarından 70 kişiye şefaat eder.)
[Beyheki]

(Şehit, ölüm acısı duymaz, kabirde üzülmez, kıyametin dehşeti, hesap, mizan, sırat onu rahatsız etmez, doğruca Cennete gider.)
[Beyheki]

(Karada şehit olanın borçları ve emanetleri hariç, bütün günahları affolur. Denizde, suda boğularak ölen şehidin ise, borç ve emanetleri de dahil bütün günahları affolur.)
[Ebu Nuaym]

Şehit, kanının ilk damlasında günahları affolur. Kabir azabından ve Kıyamet korkusundan emindir. Şehidin, kul haklarından başka bütün günahları affolur. Kul haklarını da, Allahü teâlâ Kıyamette helalleştirecektir. Suda boğularak ölen şehitlerin kul borçları da affedilir. Hak sahipleri, bu şehitten haklarını istedikleri zaman, Allahü teâlâ, (Ondaki haklarınızı benden isteyin) buyuracak, hak sahiplerine alacaklarını fazla fazla verecektir. Şehit de, sorgusuz sualsiz Cennete gidecektir.

Aşağıda yazının tamamına yakını İbni Âbidin hazretlerinin Redd-ül muhtar kitabından alınmıştır. Müslüman olmak şartı ile aşağıdaki 37 maddede bildirilen kimseler şehit olarak ölür. Hepsi de hadis-i şerifle bildirilmiştir:

1-
Kendinin, komşusunun, can, mal ve namusunu müdafaa ederken öldürülen,

2-
Haksız olarak hapsedilip ölen,

3-
Mülci ikrah ile öldürülen, mesela bu içkiyi iç denilse onu içmesi caiz olur. Caiz olacağını bilmediği için, içmeyip öldürülürse, şehit olur.

4-
Hırsızın, gaspçının, kapkaççının, yol kesicinin, eşkıyanın, yan kesicinin öldürdüğü kimse,

5-
Yüksekten veya attan düşüp ölen, başına taş veya başka şey düşerek ölen,

6-
Aslan, kurt gibi yırtıcı hayvanlar tarafından parçalanarak ölen,

7-
Akrep ve yılan gibi zehirli hayvan sokmasından ölen,

8-
Suda boğulan,

9-
Yangında ölen,

10-
Gurbette garip iken ölen,

11-
Depremde, duvar ve enkaz altında kalarak ölen,

12-
Sara, sari hastalıklar, ateşli hastalıklar verem, kanser, kolera, veba, şiddetli öksürük, ishal ve diğer iç hastalıkları sebebiyle ölen, [Ameliyat edilirken ölen.]

13-
Soğukta gusledip ölen,

14-
Hamile, lohusa ve doğumda ölen kadın,

15-
Cuma günü veya gecesi ölen,

16-
Aşkını gizleyip iffetini korurken ölen,

17-
Emr-i maruf ve nehy-i münker yaparken öldürülen şehittir. Doğru imanı ve namaz kılmayı meydana çıkaranlar, dinini öğrenmek, öğretmek ve yaymakta iken ölen,

18-
Allah rızası için müezzinlik yaparken ölen,

19-
Deniz tutup kusarak ölen,

20-
Beş vakit namazı doğru olarak kılan,

21-
Kuşluk namazı kılan,

22-
Yolculukta da vitir namazını terk etmeyen,

23-
Her ay üç gün oruç tutan,

24-
Abdestli iken ölen, abdestli yatıp ölen,

25-
Namazda iken ölen,

26-
Günde yirmi kere ölümü düşünen,

27-
Dine uygun ticaret yapan,

28-
Gıda maddelerini ucuza satan,

29-
Helal kazanıp çoluk çocuğunun din bilgisi öğrenmeleri ve ibadet yapmaları için çalışan,

30-
Altmış yaşını geçen salih kimse,

31-
Günde 25 kere "Allahümme barik li filmevt ve fi-ma bad-el-mevt" okuyan,

32-
Müdara eden, yani insanlarla iyi geçinen, dinini koruyabilmek için dünyalık veren,

33-
Ölüm hastalığında, kırk kere "La ilahe illa ente sübhaneke inni küntü min-ez-zâlimin" okuyan,

34-
Günde yüz defa salevat-ı şerife okuyan,

35-
Her gece Yasin okuyan, sabah akşam Haşr suresinin sonunu okuyan,

36-
Allah yolunda şehit olarak ölmeyi isteyen,

37-
Günah işlerken zulmen öldürülen.


Sual: Şehit, ölürken, merminin veya kılıcın acısını duyar mı?
CEVAP
Duymaz.

Sual:
Suçsuz asılan, şehit olacağı için, ölüm acısını duyar mı?
CEVAP
Duymaz.

Sual: Şehit, öldüğü bedenle mi dirilecektir?
CEVAP
Herkes öldüğü gibi dirilir, sonra sıfatına uygun şekil alır.