ARA
SORULARLA İSLAMİYET / SESLİ
Sual: Ankara’dan Fatih’e, üç gün kalıp tekrar Ankara’ya dönmek üzere gitmeye niyet ettim. Öğleyi ve ikindiyi seferi olarak kıldım. Fatih’te nikâhım kıyıldı. Gece de zifafa girdim. Yatsıyı seferi kılarken, zifafa girince vatan-i aslimin değiştiğini hatırladım. Namazımı mukim olarak dört rekât kıldım. Bir mahzuru oldu mu?
CEVAP
Fatih, artık vatan-i asliniz olduğu için mahzuru olmadı. Yeni bir vatan-ı asli edinene kadar, Fatih’te hep mukim olursunuz.