ARA
Şuan buradasınız: Hıristiyanlık Ruhullah ne demektir?
SORULARLA İSLAMİYET / SESLİ
Sual: Hıristiyanlar, (Sizin kitabınız Kur’anda da, İsa’ya Allah’tan ruh üflendiği, yani ruhullah olduğu yazılıdır) diyerek, Hazret-i İsa’nın tanrı veya tanrının oğlu olduğunu söylüyorlar. Hazret-i İsa’ya niye (Ruhullah) deniyor?
CEVAP
İsa aleyhisselam gibi, Âdem aleyhisselama da, hatta bütün insanlara da ruh üflenmiştir. Birkaç âyet-i kerime meali şöyledir:
(Yarattığı her şeyi güzel yaratan, insanı başlangıçta çamurdan, sonra onun soyunu bir nutfeden [spermle ovumun birleşmesinden] yaratan, sonra onu şekillendirip ruhundan [yarattığı ruhtan] ona üfleyen Allah’tır.) [Secde 7–9]

(Rabbin meleklere, “Ben, topraktan, şekillenmiş kuru bir balçıktan bir insan yaratacağım. Ona ruhumdan [yarattığımız ruhtan] üflediğimde, ona karşı secde edin” demişti.) [Hicr 28, 29]

(İsa, Allah’ın “Kün”
[Ol] emriyle yarattığı mahlûkudur ki, Onu Meryem’e ilka etti. O da, diğer ruhlar gibi, Allah’tan bir ruhtur.) [Nisa 171]

Cebrail aleyhisselamın Hazret-i Meryem’e üflemesinden dolayı, İsa aleyhisselama, ruh denildi. Hazret-i Meryem, bu ruh vahyiyle müjdelendi ve İsa aleyhisselama da (Kün) [Ol!] dendi. (H. L. O. İman)

Allah’tan bir ruh veya ruhullah demek, ona kıymet vermek içindir. Yoksa hâşâ Allah’tan bir parça değildir. Cebrail aleyhisselama da ruh denir. İki âyet-i kerime meali:
(O gece, Rablerinin izniyle melekler ve Ruh [Cebrail], her iş için iner durur.) [Kadr 4]

(Allah, “Ey Meryem oğlu İsa, sana ve anana olan nimetimi an” demişti. “Seni Ruhul Kudüsle [Cebrail’le] desteklemiştim.”) [Maide 110]

Her ne kadar, bütün ruhlar Allah tarafından yaratılmışsa da, Hazret-i İsa’nın kıymetini bildirmek için ona, Kelimetullah dendiği gibi, (Ruhullah) da denmiştir. Kelimetullah, Allahü teâlânın kelimesi demektir. Kelime, burada ruh anlamındadır.

Allahü teâlâ herkesin Rabbi olduğu halde, Peygamber efendimize, (Senin Rabbin) buyuruyor. Buradan, başkalarının Rabbi olmadığı manası çıkarılamaz.

Bunlar gibi, Kâbe için, benim evim buyuruyor. Biz de onun için Kâbe’ye (Beytullah = Allah’ın evi) diyoruz. Cami de, Allah’ın evidir.

(Mesacidallah = Allah’ın mescitleri) tabiri, Kur’an-ı kerimde de geçmektedir. (Bekara 114, Tevbe 17, 18, Cin 18)

Allah’ın mescitlerine, Allah’ın evleri de denir. İki hadis-i şerif meali şöyledir:
(Mescitler [Camiler] Allah’ın evleridir ve müminler de Allah’ın ziyaretçileridir. Ziyaretçisine ikram etmesi, ziyaret edilen üzerine haktır.) [Taberani, Hâkim]

(Allah’ın mescitlerini ancak Allah’a ve ahirete inanan kimse imar eder.) [İ. Mace]

Camiye, (Allah’ın mescidi) veya (Allah’ın evi) demek, ona kıymet vermek içindir. Beytullah gibi, Arşa da kıymet vermek için, (Arşullah) denmiştir. Bir âyet-i kerime meali:
(O gün, Rabbinin Arşını, bunların da üstünde sekiz melek yüklenir.) [Hakka 17]

Bir hadis-i şerif meali de şöyledir:
(Sa’d bin Muaz’ın ölümünde, Arşullah [Allah’ın Arşı] sallandı.) [Buhari]

Ay, güneş, yıldızlar, gezegenler de, Allah’ın olduğu halde, Arş için, Rabbinin Arşı yani Arşullah denmesi, ona kıymet vermek içindir. İmam-ı Rabbani hazretleri de buyuruyor ki:
Arş, mahlukların en şereflisidir. Bunun içindir ki, ona (Arşullah) denir. Yoksa Allahü teâlâya göre, Arş da diğer yaratılmışlar gibidir. Hepsi, Onun mahlukudur. (2/67)

Niçin Ruhullah deniyor
Sual:
İsa aleyhisselama niçin Ruhullah deniyor?
CEVAP
Allahü teâlâ öyle dediği için ruhullah deniyor. Ayrıca kelimetullah da deniyor. Musa aleyhisselama da kelimullah dendiği gibi.

Allahü teâlâ yoktan yaratır. Toprağı, nuru, ateşi yoktan yarattı. Ama âdeti şöyledir ki, her şeyi bir sebeple yaratıyor. Mesela Âdem aleyhisselamı topraktan, Melekleri nurdan, cinleri ateşten yarattı. İsa aleyhisselamı babasız olarak ruh üfürülerek yarattı. Kur'an-ı kerimde mealen buyuruluyor ki:
(İffetini korumuş olan Meryem’e ruhumuzdan [vasıtasız olarak yarattığımız ruhtan] üfledik; onu ve oğlunu cümle âlem için bir ibret kıldık.) [Enbiya 91]

(Ruhumuzdan üfledik)
ifadesi sadece İsa aleyhisselam için değil, Âdem aleyhisselam için de kullanılmıştır. Kur’an-ı kerimde mealen buyuruluyor ki:

(Ona
[Âdem’e] şekil verip ona ruhumdan [yarattığımız ruhtan] üflediğim zaman, siz hemen ona [doğru] secdeye kapanın!) [Hicr 29]

(Rabbin meleklere şöyle demişti: Ben çamurdan bir insan yaratacağım. Onu yapıp ruhumdan
[yarattığımız ruhtan] ona üflediğim zaman ona [doğru] secdeye kapanın.) [Sad 71-72]

(Allah nezdinde İsa’nın durumu, Âdem'in durumu gibidir. Allah onu topraktan yarattı. Sonra ona ol dedi ve oluverdi.)
[Al-i İmran 59]


Ruhumuzdan üfledik
Sual:
Kur’anda, (Meryem’e ruhumuzdan üfledik) ifadeleri geçiyor. Ruhumuzdan üfledik ne demektir?
CEVAP
Ruhumuzdan demek, yarattığımız ruhtan demektir. (H.L.O.İman)

Allahü teâlânın emriyle, Ruh-ül-kuds [Cebrail aleyhisselam], Hazret-i Meryem’e üflemiş ve Meryem validemiz, o anda İsa aleyhisselama hamile kalmıştır. (Tefsir-i Kurtubi)