ARA
SORULARLA İSLAMİYET / SESLİ
Sual: Bir özrü olan mesela, bir yerinden kan veya irin akmak, idrar veya yel kaçırmak, üstü necis olmak, harflerin bazısını peltek okumak gibi bir özrü olan kimse, özrü olmayan sağlam kimselere imam olabilir mi? Bir de, oturarak namaz kılana ayakta kılanlar uyabilir mi?
CEVAP
Özrü olan, özrü olmayanlara imam olamaz.
Özürleri birbirine benzeyenler birbirlerine ve bir özürlü olan, iki özürlü olana imam olabilir. Maliki'de ve Şafii'de, özürlü olan, özürsüz olana imam olabilir.

Yara üstündeki merheme, sargıya mesh eden ve herhangi bir sebeple Maliki veya Şafii'yi taklit eden Hanefiler özürlü sayılmaz.

Sual: İmamlık yapıyorum. Dizlerim ağrıdığı için, namazları ayakta kılamıyorum; oturarak kılıyorum. Cemaate imam olmamda bir mahzur var mıdır? Bir de, abdest almam mahzurludur. Teyemmüm ediyorum. Teyemmüm etmiş olan, abdest alan cemaate, imam olabilir mi?
CEVAP
Teyemmüm etmiş olan, abdest almış olana; oturarak kılan, ayakta kılana imam olabilir.

Sual: Abdest almış olanın, sargı üzerine mesheden imama uyması caiz midir?
CEVAP
Caizdir. (Redd-ül Muhtar)

Sual: Abdesti bozan bir şeyden dolayı özürlü olan bir âlim, cahile imam olabilir mi?
CEVAP
Özürlü olduğu için, özürsüze imam olamaz. Özürleri birbirine benzeyenler, birbirlerine ve bir özrü olan, iki özrü olana imam olabilir. Maliki’de ve Şafii’de, özürlü olan, özürsüz olana imam olabilir.

Sual: Namazı ayakta kılan, oturarak kılana uyabilir mi?
CEVAP
Ayakta durarak namaz kılan kimsenin, oturduğu yerde secde edebilen kimseye uyması caizdir. Ayakta namaz kılan kimse, ima ile namaz kılan kimseye uyamaz. (Hindiyye)

Sual: Bazen imamlık yapıyorum. Diş dolgusundan ve hastalıktan dolayı Maliki'yi taklit ediyorum. Cemaatte her mezhepten insan varken de, bunlara imam olmam caiz mi?
CEVAP
Evet.