ARA
SORULARLA İSLAMİYET / SESLİ
Sual: Her ay, hayz günlerimi çok şaşırıyorum, ne tavsiye edersiniz?
CEVAP
Bir kadının hayz ve temizlik zamanı çok defa, her ay aynı gün ve sayısında olur. Burada bir ay demek, bir hayz başından, ikinci hayz başına kadar geçen zaman demektir. Bir gün demek, hayzın görüldüğü dakikadan itibaren tam 24 saat sonraki o dakikaya kadar geçen zaman demektir. Mesela bugün 16.01’de ilk kan görülmüşse, ertesi gün 16.01’e kadar geçen 24 saate gün denir. Yani, bildiğimiz gece gündüzün olmasına değil, 24 saatin geçmesine gün denir.

Her kadının kendi hayz ve temizlik gün sayılarını, yani âdetlerini bilmesi lazımdır. Âdetleri genelde değişmez. Değişirse, yeni âdetlerini, [hayz ve temizlik günlerini] ezberlemeli ve her ay özel günler defteri’ne veya bir çizelgeye ayın hangi günlerinde temiz, hangi günlerinde kan geldiğini yazmalı. Kesinlikle bu defteri veya çizelgeyi ihmal etmemeli. Bir kadının hayzlı mı, istihazalı mı olduğu bu defterden anlaşılır.

Hayz bilgilerini öğrenmek için, hayzda kullanılan kelime ve deyimleri de bilmek gerekir. Bunlardan bazıları diğer maddede yazılmıştır.