ARA
SORULARLA İSLAMİYET / SESLİ
Sual: Kadınların örgülü saçlarını abdestte ve gusülde çözmeleri gerekir mi? Maliki’yi veya Şafii’yi taklit edenlerin durumu farklı mıdır?
CEVAP
Hanefi mezhebinde şöyledir:


Abdestte
; örgülerini çözmeden saçlarını meshedebilir. Sarkan saçlar mesh edilmez.
Gusülde; saçları örgülü kadının, yalnız saç diplerini ıslatması farzdır. Örgülü saçın dipleri ıslatılabilirse, örgüyü yıkamak gerekmez. Saç dipleri ıslanmazsa, örgüyü açmak gerektir. Örülmemiş saçların ise, her tarafını da yıkamak farzdır. (Redd-ül Muhtar)

Maliki mezhebinde şöyledir:


Abdestte
; örülü saç çözülmez. Sarkan saçlar da mesh edilir.
Gusülde; saç dipleri ıslanmazsa, örgüyü açmak gerekir. Örülmemiş saçların her tarafını da yıkamak farzdır. Eğer sık örülü saçın diplerine su gitmezse, çözülüp her tarafını hilallemek farzdır. (El-mukaddemet-ülizziyye)

Şafii mezhebinde şöyledir:


Abdestte
; örgüyü çözmeden mesheder.
Gusülde; örgülü saçı çözüp, arasını ıslatması farzdır. (İslam Ahlakı)

Hanbeli mezhebinde şöyledir:


Abdestte
; örgüyü çözmek gerekmez.
Gusülde; saç örgülerini çözmek, cünüplük için sünnet, hayz için farzdır. (El-fıkhu alel-mezahibil-erbea)