ARA
Şuan buradasınız: Dini Şiirler Ölüm vardır unutma
SORULARLA İSLAMİYET / SESLİ

Yapış en sağlam ipe
Ölüm vardır unutma
Kulağa olsun küpe
Ölüm vardır unutma

Başlasın hazırlıklar
Deme daha vakit var
Kabre girme günahkâr
Ölüm vardır unutma

Nefsine uyup azma
Her şeye hemen kızma
İhlâsını hiç bozma
Ölüm vardır unutma

Nefse şeytana kanma
Hazır ol oyalanma
Eceli uzak sanma
Ölüm vardır unutma

Kötüye olma yoldaş
Nefsin ile et savaş
Bütün engelleri aş
Ölüm vardır unutma

Çalışanı Hak sever
Kendini hizmete ver
Arama zaman ve yer
Ölüm vardır unutma

İşi yarına atma
Dini dünyaya satma
Nefsi fazla uyutma
Ölüm vardır unutma

Hiçbir şeyle övünme
Pişman olup dövünme
Sağlığına güvenme
Ölüm vardır unutma

Olmayasın divane
Bulma özür, bahane
Yaşasan da şahane
Ölüm vardır unutma

Seher vaktinde inle
Hesaplaş hep kendinle
Gözün aç, iyi dinle
Ölüm vardır unutma

Zanla kimseyi yerme
Kötü bir ömür sürme
Eceli uzak görme
Ölüm vardır unutma

Rızkına haram katma
Namazı hiç aksatma
Tövbe etmeden yatma
Ölüm vardır unutma

Her an sâdık ol yâre
Sakın bakma ağyâre
Dolaşma hiç avâre
Ölüm vardır unutma

Bid’at ehliyle gezme
Hiçbir kimseyi üzme
Günah içinde yüzme
Ölüm vardır unutma

Mahşerde olma zelil
Teslim ol, hakka eğil
Ecel elinde değil
Ölüm vardır unutma

Doğru ol, söyleme kem
Onu bunu etme zem
Hazırlanmak pek elzem
Ölüm vardır unutma

Hiç kimseye hor bakma
Kalb kırma, gönül yıkma
Azıksız yola çıkma
Ölüm vardır unutma.

Ecel zaman tanımaz
Yaşlı ve genç ayırmaz
Seni beni kayırmaz
Ölüm vardır unutma.

Allah’tan kesme ümit
Mezara imanla git
İstersen özlü öğüt
Ölüm vardır unutma

Dik tutma hiç başını
Öyle çatma kaşını
Küçük görme yaşını
Ölüm vardır unutma

Düşün inceden ince
Hazırlan bir an önce
Durmaz ecel gelince
Ölüm vardır unutma

Ahmak yanına varma
Başına bela sarma
Cahile bir şey sorma
Ölüm vardır unutma

Bir an gaflete dalma
Fitneye sebep olma
Mazlum âhını alma
Ölüm vardır unutma

Salih ile taş taşı
Fasıkla yeme aşı
İlimdir işin başı
Ölüm vardır unutma

Yönünü Hakka çevir
Yemesin seni kibir
Tabuta imanla gir
Ölüm vardır unutma

Sapık yol olsa da bol
Bir tanedir doğru yol
Sen de Ehl-i sünnet ol
Ölüm vardır unutma

Sünneti inkâr etme
Evliyaya kin gütme
Sapık peşinden gitme
Ölüm vardır unutma

Gel öğren sağı solu
Ortalık sapık dolu
Tektir kurtuluş yolu
Ölüm vardır unutma

Ehl-i sünnetsiz olmaz
Sapıklar felah bulmaz
Dünya kimseye kalmaz
Ölüm vardır unutma

Mezhepsizden durma kaç
Herkes mezhebe muhtaç
Ehl-i sünnet başa taç
Ölüm vardır unutma

Besleme kötü emel
Sağlam olmalı temel
Gel Ehl-i sünnete gel
Ölüm vardır unutma

Keramet elbette hak
İnkâr edenler ahmak
Ecel gelir muhakkak
Ölüm vardır unutma

Uzun emelden vaz geç
Şerri bırak, hayrı seç
Sen de gidersin er geç
Ölüm vardır unutma

Haramdan elini çek
Hesabı vardır tek tek
Yarın için tohum ek
Ölüm vardır unutma

Olmuşsan ehl-i sünnet
Hazır bekliyor Cennet
Getirme sakın cinnet
Ölüm vardır unutma

Hâlin olmadan yaman
Henüz çıkmadan can
Her yerde ve her zaman
Ölüm vardır unutma

Şan ve şöhrete tapma
Er ol, çavuşluk yapma
Ehl-i sünnetten sapma
Ölüm vardır unutma

Ömrü geçir izzetle
Ecelini gözetle
Sözüm şudur özetle
Ölüm vardır unutma.


Saadet ancak namazla başlar

Namaz dinde direktir, elbet kılmak gerektir
Günahlara kefaret, ibadette yürektir.

Felah istersen bırak bahaneyi ve nazı
Ta'dîl-i erkân ile kılmalısın namazı.

Kurtuluş kolaylaşır, secdeye değse başlar
Çünkü sonsuz saadet, ancak namazla başlar.

Namaz ruha şifadır, gönülleri şen eder
Doğru kılınan namaz, kötülükten men eder.

Namaz dinde gayedir, İslam’ın binasıdır
Gözlerimizin nuru, kalblerin cilasıdır.

Namaz en efdal amel, edası gayet sevap
Kabirde ışıktır hem Münker Nekire cevap.

Kim ki kötülüklerden olmuyorsa selâmet
Namazı gaflet ile kıldığına alâmet.

Namaza önem verip doğru dürüst kılmalı
Yalan yanlış kılmaktan utanıp sıkılmalı.

Namaz kılmayanların kabul olmaz duası
İyi işler yapsa da, silinmez kalbin pası.

Beynamazın elbette imanı sağlam kalmaz
Kolayca küfre girer, farkında bile olmaz.


İkili demeçler

Azman oldu aza aza
Yamyamlara demeç verdi
Yazman oldu yaza yaza
Kâtiplere demeç verdi

Zaten eldi, el, el oldu
Dertli başı kel kel oldu
Gözyaşları sel sel oldu
Irmaklara demeç verdi

Yandı yürek cızır cızır
Kaydı ayak vızır vızır
Yiyip içti hazır hazır
Esneyerek demeç verdi

Düşündü hep kara kara
Namaz kıldı ara ara
Kötülüğü sara sara
İyilere demeç verdi

Yalan söyler bile bile
Günah işler güle güle
Terlerini sile sile
Seçmenlere demeç verdi

Yükseklerden ine ine
Çıkıp geldi sine sine
Sırtımıza bine bine
Yukarıdan demeç verdi

Köy köy, il il, geze geze
Mazlumları eze eze
Yalanları düze düze
Gerçek gibi demeç verdi

Mertlere kulp taka taka
Canımızı yaka yaka
Gözümüze baka baka
Gerçek dışı demeç verdi

Haklıları yere yere
Dinden taviz vere vere
Göğsünü de gere gere
Yüzlü yüzlü demeç verdi

Ciğerleri yana yana
Şarap içti kana kana
Mürtetleri ana ana
Oy isteyip demeç verdi

Koşup geldi ive ive
Laflar etti geve geve
Sağ dizini döve döve
Sol şifreli demeç verdi

İşe yalan kata kata
İşkembeden ata ata
Dinimize çata çata
Dindar gibi demeç verdi

Sinsi emel güde güde
Hep istismar ede ede
Sola doğru gide gide
Sağ taraftan demeç verdi

Haram helal yuta yuta
Bâtılları tuta tuta
Rezilliğe bata bata
Gübrelikte demeç verdi

Sayıkladı seme seme
Zemzem ile çime çime
Kanımızı eme eme
Vampirlerle demeç verdi

Köşe koltuk kapa kapa
Doğru yoldan sapa sapa
Abduhlara tapa tapa
Mezhepsizce demeç verdi

Yabancılar duya duya
Hocaları soya soya
Sol kefeye koya koya
Sağ kefeden demeç verdi

Sırrımızı aça aça
Sola doğru uça uça
Fitne fesat saça saça
Barış için demeç verdi

Dolaşarak büfe büfe
Rüşvet aldı küfe küfe
Yedi içti efe efe
Zeybek gibi demeç verdi

Etekleri öpe öpe
Nimetleri tepe tepe
Solla akit yapa yapa
Demagojik demeç verdi

Sapık yolda öle öle
Sağcıları böle böle
Kulakları dele dele
Haykırarak demeç verdi

Apartmanlar dike dike
Kanımızı döke döke
İmanları söke söke
Müftü gibi demeç verdi

Sesimizi kısa kısa
Zulüm gördük susa susa
Renkli zehir kusa kusa
Renksiz renksiz demeç verdi.


Öleceksin değil mi?

Dünyada ektiğini
Biçeceksin değil mi?
Ecelin şerbetini
İçeceksin değil mi?

Çavuş ol, ister paşa
Krallar gibi yaşa
Girsen de mermer taşa
Öleceksin değil mi?

Şükreyle her nimete
Sabreyle musibete
Dünyadan ahirete
Göçeceksin değil mi?

Tapma paraya, pula!
Zulmetme sağa sola
Er geç uzun bir yola
Çıkacaksın değil mi?

Kapılma ucba kibre!
Duracak bir gün ibre
Issız karanlık kabre
Gireceksin değil mi?

Nasıl yaşarsan yaşa
Gelirsin bir gün tuşa
Amelinle baş başa
Kalacaksın değil mi?

Cani ol, ister kasap
İster bir baltaya sap
Münker Nekire hesap
Vereceksin değil mi?

Düşün ölüm anını
Kuruturlar kanını
Sen de tatlı canını
Vereceksin değil mi?


Oku Tam İlmihali

Hayrı öğrenmek için
Oku Tam İlmihali
Şerden iğrenmek için
Oku Tam İlmihali

Nakilleri senettir
İlimlerden demettir
Bilene bir nimettir
Oku Tam İlmihali

Gerçeği bulmak için
İmanlı kalmak için
Namazı kılmak için
Oku Tam İlmihali

Hastalanıp yatmadan
Ecel gelip çatmadan
Her akşam unutmadan
Oku Tam İlmihali

Bilmek ne kadar da hoş
İlim öğren durma boş
Haydi hemen durma koş
Oku Tam İlmihali

Her sayfası bir pınar
Suyundan içen kanar
Herkese ilim sunar
Oku Tam İlmihali

Güncel konu bulunur
Her fırsatta okunur
Gönüllere saçar nur
Oku Tam İlmihali

Bir gün pişman olmadan
Sayılı gün dolmadan
Ölüp yüzün solmadan
Oku Tam İlmihali

Yüzünü Hakka çevir
Nefsini yere devir
Boşa geçmesin ömür
Oku Tam İlmihali.