ARA
SORULARLA İSLAMİYET / SESLİ

 

Okunuşu [mp3]

İzâ câe nasrullahi velfeth. Ve raeytennâse yedhulûne fî dînillâhi efvâcâ. Fesebbih bihamdi rabbike vestagfirh, İnnehü kâne tevvâbâ.