ARA
SORULARLA İSLAMİYET / SESLİ
Sual: Günahların dökülmesi için nasıl tokalaşmak gerekir?
CEVAP
İki Müslüman, muhabbetle müsafeha ederek tokalaşırsa günahları dökülür. Müsafeha, sevgi ve dostluk kazandırır. Müsafeha, iki kişinin, sağ elin avuç içlerini birbirine yapıştırıp, iki baş parmağın yanlarını birbirlerine değdirmesidir. Dört el ile birlikte de yapılır. (Merakıl-felah)

Müsafeha ederken salevat getirmeli ve elleri sallamalıdır. Birkaç hadis-i şerif meali şöyledir:
(İki Müslüman karşılaşıp müsafeha ederlerse, Allahü teâlâ, bunların dualarını kabul eder. Ellerini birbirinden çekmeden önce günahlarını affeder.) [Bezzar]

(İki Müslüman, selamlaşıp müsafeha ederler, bir de salevat-ı şerife okurlarsa, anadan yeni doğmuş gibi günahları temizlenir.)
[R.Nasıhin]

(Kim mümin kardeşini ziyaret edip müsafeha ederek üç kere elini sallarsa, ellerini ayırmadan her ikisinin ağaçtan yaprak döküldüğü gibi günahları dökülür.)
[Ey Oğul İlm.]

(İki Müslüman karşılaşınca, müsafeha edip "Allah’a hamd" ederse, günahları dökülür.)
[Hakim]

(Müslüman, din kardeşi ile müsafeha eder ve birbirine kin duymazlar ise, elleri henüz ayrılmadan, günahları affolur. Kin duymadan, Müslüman kardeşine sevgi ile bakanın da, günahları affolur.)
[İ.Neccar]

(Âdem aleyhisselamdan İbrahim aleyhisselama kadar, selamlaşma, birbirine secde etmekle olurdu. Sonra, boynuna sarılmakla oldu. Benim zamanımda ise, el ile müsafeha sünnet oldu.) [R.Nasıhin]

Allahü teâlâ, meleklere, Hazret-i Âdem'e karşı secde etmesini emretmişti. Secde Allah içindi, fakat istikameti Hazret-i Âdem'e karşı idi. Bugün de, Allah’a secdeyi Kâbe istikametinde yapıyoruz. Kâbe’ye secde etmiyoruz.

Sual: Eldivenle tokalaşmak (müsafeha) caiz mi?
CEVAP
Çok soğuk havalarda caizdir.

Sual: İki el ile müsafeha daha mı efdaldir?
CEVAP
Evet.

Sual: Müslüman kadının, kâfir kadınla tokalaşması haram mı?
CEVAP
Zaruretsiz caiz olmaz. Zaruret olunca da Hanbeli mezhebi taklit edilir.

Sual: Müsafeha ettikten sonra eli yüze sürmek bid'at mi?
CEVAP
Evet.

Sual: Kadınların, birbirleriyle tokalaşmaları caiz midir?
CEVAP
Evet, yabancı erkeklerin göremeyecekleri yerlerde, müsafeha etmeleri [tokalaşmaları] caizdir. (İslam Ahlakı)

Sual: Müsafeha ederken kucaklaşmak veya kafayı kafaya dokundurmak uygun mudur?
CEVAP
Müsafeha etmek, sünnet-i müekkededir. Müsafeha ederken birbirine sarılmak, öpüşmek, kafayı birbirine vurmak, uygun değildir. Bir hadis-i şerif meali şöyledir:
(Karşılaştığınız zaman, birbirinize eğilmeyin, kucaklaşmayın!) [Berika]

Sual: Müsafeha etmek mi, yoksa müsafeha edip kucaklaşmak veya yaşlı ise elini öpmek mi daha çok sevap olur?
CEVAP
İki mümin müsafeha edince günahları dökülür. El öpünce, kucaklaşınca günah dökülmez. Onun için, el öpmek, kucaklaşmak yerine müsafeha etmelidir.