ARA
SORULARLA İSLAMİYET / SESLİ
Sual: S. Ebediyye kitabında kaynak verilmeden, (Müminin artığı şifadır) sözü için hadistir, uydurma değildir denmiş. Uydurma değil ise, kaynağı nedir? Ayrıca kaynak niye bildirilmemiş?
CEVAP
Hiçbir İslam âliminin kitabında uydurma hadis olmaz. Çünkü onlar, uydurma bir sözü hadis diye nakletmenin yani Allah Resulüne iftira etmenin büyük vebalini bilir. Allah’tan korkar. Kaynağını yazmayabilirler, kaynağının yazılmamış olması, uydurma olduğunu göstermez. İslam âliminin kitabında uydurma hadis var demek ona suizan olur. (Sen Allah’tan korkmadan Resulullaha iftira edip, uydurma hadis yazmışsın) demek olur. Kaynağı bilinmese de, suizan edilmez. Çünkü hadis-i şerifte, (Âlimler, Resulullahın vârisleridir) buyuruluyor. Vâris olan hiç yalan söyler mi? Uydurma hadisi kitabına alır mı? Kardavi’nin, Elbani’nin, Aliyy-ül-kari’nin, Acluni’nin ve benzerlerinin uydurma demelerine itibar edilmez.

İkinci önemli bir husus da, yetkili bir âlim, bir muhaddis, bir hadis-i şerife mevdu dese, başka bir âlim, mevdu değil diyorsa, sadece diyen âlime göre mevdu olur, sahih diyene göre mevdu olmaz. Şimdiki mezhepsizlere göre, Elbani bir hadise uydurma demişse, bin tane âlim bu sahih dese de artık o uydurmadır.

(Müminin artığı şifadır) hadis-i şerifi, çeşitli din kitaplarında bulunmaktadır. Mesela, Ahmed Şihab-üd-din bin Hacer, (Fetava-i Kübra) kitabının, velime babında, Ebu Abdullah Muhammed bin Muhammed bin Muhammed el-Abderiyyi, (El-Medhal) kitabının, yeme adabı faslında bildirmişlerdir.