ARA
SORULARLA İSLAMİYET / SESLİ
Sual: Bir menkıbede, su dağıtıcısı “Benim suyumdan içene Allahü teâlâ rahmet etsin” deyince evliya bir zat, su dağıtıcısının duasına kavuşmak için nafile orucunu bozuyor. Biri dua etti diye nafile orucu bozmak caiz mi?
CEVAP
Böyle, birisi dua edince oruç bozulmaz. Zaten menkıbeler dinde ölçü olmaz. Bizim için geçerli olan, dinimizin bildirdiği hükümlerdir. Evliyanın hâli başkadır, bilmediğimiz başka bir sebep de olabilir. Evliya-yı kiramın menkıbelerini okumak iyi olur, muhabbetin artmasına sebep olur. Fakat onları okuyup dini hüküm çıkarmak caiz değildir.