ARA
SORULARLA İSLAMİYET / SESLİ

 

Okunuşu [mp3]

Liîlâfi Kureyşin. Îlâfihim rihleteşşitâi vessayf. Felya’büdû rabbe hâzelbeyt. Ellezî et’amehüm min cû’in ve âmenehüm min havf.