ARA
SORULARLA İSLAMİYET / SESLİ
Sual: Kur’anı kerim, tecvid kaidesine göre, okunduğu gibi yazılsa caiz olur mu?
CEVAP
Caiz olmaz. Kur’an-ı kerimi İslam harfleriyle okunduğu gibi yazmak sözbirliğiyle haramdır. Böyle yapmak Selef-i salihin’in yaptıklarını beğenmemek, onları cahil bilmek olur. Mesela, Kur’an-ı kerimde, (Ribu) yazılı ise de, (Riba) okunur. Bunu, okunduğu gibi (Riba) yazmak caiz değildir. (S. Ebediyye)

Âlimlerimiz sözbirliğiyle bildiriyor ki, Kur’an-ı kerimde bulunmayan bir harfi ekleyen veya bir harfini değiştiren kâfir olur. (Kitab-üt-tibyan fi adab-i hamelet-il-Kur’an, Hazinet-ül-esrar)