ARA
SORULARLA İSLAMİYET / SESLİ
Sual: Kıymetsiz Yazılar diye bir kitaptan bahsediliyor. Bu kitapta ne gibi bilgiler vardır?
CEVAP
Bu kitap, İmam-ı Rabbani hazretlerinin Mektubat’ından alınmış yazılardır. Kıymetsiz demek, kıymet biçilemeyen, demektir. Bu yazılarından bazılarını bildirirsek kitabın mahiyeti hakkında az da olsa bilgi edinilmiş olur. [Bu kıymetli kitap, www.hakikatkitabevi.com adresinden okunabilir ve temin edilebilir.]

O kıymetli sözlerden bazıları şöyledir:

* Melekler, Allah için bir araya gelen bir-iki kişinin bulunduğu yere imrenirler.

* Ayakların zinası, dinimizin haram kıldığı yerlere gitmek. Gözlerin zinası, İslamiyet’in yasakladığı haramlara bakmaktır.

* Hak teâlânın düşmanlarından kaçındığı için Hazret-i İbrahim’in şânı yüksek olmuştur.

* Hazret-i Ebu Bekir, (Asıl idrak, kendinin aczini bilmektir) buyurdu.

* İhsan her yerde övülmeye değer. Akraba ve komşuya yapılırsa daha iyidir.

* Kabiliyet, Allahü teâlânın ihsanıdır.

* İstikamet [her işte doğruluk], kerametten üstündür.

* İslamiyet o derece garip olmuştur ki, küfür yobazları, açıkça, küfür ahkamını, İslam beldelerinde yapmaya razı olmayıp, İslam’ın hükümlerinin tamamen sona ermesini, Müslümanlardan ve Müslümanlıktan eser kalmamasını isterler.

* İslam garip olmuştur ve gittikçe de daha çok garip olur. Yeryüzünde Allah diyen kimse kalmaz.

* Eshab-ı kiram, evliyalığın en yüksek tabakasındadır.

* Eshab-ı kiramın tamamı, sohbetin bereketiyle, ölmeden önce ölmek şerefine kavuşmuştur. Eshab-ı kiramın nefsleri, Peygamberimizin sohbetinde heva ve hevesten, kin ve düşmanlıktan temizlendi.

* Eshab-ı kiramın hepsi âdildir. Rivayette, tebliğde hepsi birdir. Birinin rivayeti, diğerinin rivayetinden üstün değildir.

* Eshab-ı kiramın hepsi, Cennet ile müjdelenmiştir.

* Eshab-ı kiramın birini kötülemek, dini kötülemek olur. Eshab arasındaki savaşlar, düşmanlıktan dolayı değil, ictihad yüzünden idi. İctihadda hataya da sevap verilir. Eshab-ı kiram sohbet bereketiyle kemale ulaştı. Bu ümmetin evliyasının hepsinden üstün oldu.

* İbadetlerin kabulü, ihlasa bağlıdır. Beden ile salih amel işlemeden, kalb selameti davası bâtıldır.

* Zenginlerin sohbetine rağbet etmeyiniz! Zaruretsiz onlar ile düşüp kalkmayınız!

* Allahü teâlâya olan muhabbetin kadar, halk sana muhabbet eder. Senin Allahü teâlâdan korkun kadar, halk da senden korkar. Allahü azze ve celle ile meşguliyetin her ne kadar olursa, halk da senin emrinde o kadar meşgul olur. Tamamen Hak teâlâya dön ve başkalarından yüzünü çevir. Nefsin seni meşgul etmesin. Allahü teâlânın fazlından başkasına itimat etme.

* İlahi, dostlarını öyle kıldın ki, onları bilen seni bulur, seni bulmayan onları bilmez.

* Elem, üzüntü, ayrılık ve musibet, madem ki Allahü teâlânın irade ve takdiriyledir. Ona razı olmak lazımdır.

* Enbiya günahtan masum, evliya mahfuzdur [korunmuştur.] İnsanın kıymeti, himmeti kadardır. [Himmet, gayret demektir.]

* İnsanın izzeti, iman ve marifet iledir. Mal ve mevki ile değildir.

*
Evlada hizmet, babasına hizmettir. Evlâd-ı işânın [evliya zâtın çocuklarına] hizmetini kendine saadet bileler. Evliyanın elbisesini edeple giymenin faydası çoktur.

*
Çoluk-çocuğu memnun etmek için, günaha razı olmak akılsızlıktır.

*
Ehl-i beyt sevgisinin son nefes için pek çok faydası vardır. Bid’at ehlinin en kötüsü Eshab-ı kirama buğzedenlerdir.

*
Doğruyu söylemek acı gelir. Arkadaşının hatasını görüp de, onu ikaz etmemek dostluğa sığmaz.

*
Dert ve bela, günahların çok affedildiğini gösterir. Günahların çok olduğunu göstermez.

*
Resulullahın Ahmed ismi, Muhammed isminden efdaldir.

*
Dinin yasakladığı her hakikat, zındıklıktan başka bir şey değildir.


Kıymetsiz yazılar kitabındaki hadis-i şeriflerden üçünün meali şöyledir:

(Amellerin efdali, mümini sevindirmektir.)

(Ömer’in bütün sevapları, Ebu Bekir’in bir sevabı kadardır.)

Cebrail aleyhisselam, (İstediğin gibi yaşa, muhakkak öleceksin. İstediğini sev, muhakkak ondan ayrılacaksın. İstediğini yap, muhakkak karşılığını göreceksin) buyurmuştur.