ARA
Şuan buradasınız: Dini Şiirler İstiğfar eyle
SORULARLA İSLAMİYET / SESLİ

Kötülükten kaç
İstiğfar eyle
Ellerini aç
İstiğfar eyle

De ki Allah bir
Nurlansın kabir
Yıkılsın kibir
İstiğfar eyle

Allah’a dayan
Nur ile boyan
Ölmeden uyan
İstiğfar eyle

Büyüktür Hâlık
Gel huzura çık
Kapısı açık
İstiğfar eyle

Şehadet getir
Hak yoluna gir
Kalmasın hiç kir
İstiğfar eyle

Herkese kanma
Vakit var sanma
Ateşte yanma
İstiğfar eyle

Aman arkadaş
Nefsinle savaş
Akıt gözden yaş
İstiğfar eyle

Akla güvenme
Malla övünme
Sonra dövünme
İstiğfar eyle

Günahı gizle
Eceli gözle
İhlaslı sözle
İstiğfar eyle

Pişmanım derken
Dua ederken
Göçüp giderken
İstiğfar eyle

Boynunu hep bük
Kibir ağır yük
Ancak Rab büyük
İstiğfar eyle

Can sıkılınca
Naçar kalınca
Namaz kılınca
İstiğfar eyle

Kimseyi yerme
Hor hakir görme
Hiç mola verme
İstiğfar eyle

Çatma kaşını
Eğdir başını
Dök göz yaşını
İstiğfar eyle

Dua et inle
Nasihat dinle
Kalbden dilinle
İstiğfar eyle

İstersen felah
Kalmasın günah
Demeden eyvah
İstiğfar eyle

Deme vakit var
Gel ol tevbekâr
Ölme günahkâr
İstiğfar eyle

Gitme ağyâre
Durma avâre
Her derde çare
İstiğfar eyle

Batıllardan kaç
Hakka kucak aç
Giymek için taç
İstiğfar eyle

Gaflete dalma
Beddua alma
Saçını yolma
İstiğfar eyle

Deme bana ne
Bulma bahane
Olur şahane
İstiğfar eyle

Söyleme hiç kem
Halkı etme zem
Herkese elzem
İstiğfar eyle

Hiç gönül yıkma
Kendini yakma
Dilden bırakma
İstiğfar eyle

Arayan bulur
Muradın alır
Ne güzel olur
İstiğfar eyle

Tevbe zırhı tak
Kalbin olur pak
Her gün muhakkak
İstiğfar eyle

Haktan ayrılma
Ucba kapılma
Boşa yorulma
İstiğfar eyle

Bakıp görürken
Yolda yürürken
Eve girerken
İstiğfar eyle

Cahile sorma
Yanına varma
Ele duyurma
İstiğfar eyle

İşte selamet
Tevbe ganimet
Ne büyük nimet
İstiğfar eyle

İstersen Cennet
Ol Ehl-i sünnet
Getirme cinnet
İstiğfar eyle

Etme suizan
Düzelsin iman
Her yerde her an
İstiğfar eyle

Bâtıla gitme
Halkı incitme
Hakkı reddetme
İstiğfar eyle

Söz dinle biraz
Etme itiraz
Ne güzel niyaz
İstiğfar eyle

Günahını bil
İzlerini sil
Kurumasın dil
İstiğfar eyle

Yol tutma ayrı
Bırakma hayrı
İnsaf et gayrı
İstiğfar eyle

Bir engel çıksa
Sıkıntın çoksa
Çaren de yoksa
İstiğfar eyle

Ne güzel zikir
Olmazsın hakir
Kalmazsın fakir
İstiğfar eyle

Fasıkları geç
Salihleri seç
Ölürsün ergeç
İstiğfar eyle

Kimseyi üzme
Günahta yüzme
Abdestsiz gezme
İstiğfar eyle

Kimseye kızma
Kuyusun kazma
İşini bozma
İstiğfar eyle

Devadır derde
Evde seferde
Her an her yerde
İstiğfar eyle

Tasavvuf yolu
Müjdeler dolu
Gel Hakkın kulu
İstiğfar eyle

Kitap seçerken
Ölçüp biçerken
Konup göçerken
İstiğfar eyle

Hakikati duy
Âlimlere uy
Ne de güzel huy
İstiğfar eyle

Yüksekten uçma
Tevbeden kaçma
Gelmesin saçma
İstiğfar eyle

Ağrın dinerken
Çıkıp inerken
Dilin dönerken
İstiğfar eyle

Şimşek çakarken
Çile çekerken
Sesin çıkarken
İstiğfar eyle

Henüz yaşarken
İşe koşarken
Sabrın taşarken
İstiğfar eyle

Haramı tatma
Gafletle yatma
Sakın unutma
İstiğfar eyle

Ezme de ezil
Üzme de üzül
Denmesin rezil
İstiğfar eyle

Bu dünya fani
Ölenler hani
Bırakma mani
İstiğfar eyle

Biter ömrümüz
Gidelim dümdüz
Gece ve gündüz
İstiğfar eyle

Malın mı kayıp
İşin mi ayıp
Nefse uymayıp
İstiğfar eyle

İman ile git
Kesme hiç ümit
Hak sözü işit
İstiğfar eyle

Henüz ölmeden
Şeytan gülmeden
Ecel gelmeden
İstiğfar eyle.


Müslümanlar kardeştir

Yurdumuz aynı, ilimiz başka
Duamız aynı, dilimiz başka

Kıblemiz aynı, yolumuz başka
Aşkımız aynı, halimiz başka

Kalbimiz aynı, başımız başka
İşimiz aynı, aşımız başka

Binamız aynı, taşımız başka
Gözümüz aynı, yaşımız başka

Gülümüz aynı, kokumuz başka
Yaramız aynı, yakımız başka

Kardeşlik aynı, kanımız başka
Anımız ayrı, şanımız başka

Özümüz aynı, sözümüz başka
Gezimiz aynı, izimiz başka

Derdimiz aynı, sancımız başka
Yolcumuz aynı, hancımız başka

Çilemiz aynı, ağrımız başka
Sesimiz aynı, çağrımız başka

Dinimiz aynı, ırkımız başka
Gücümüz aynı, farkımız başka

Boyamız aynı, rengimiz başka
Yönümüz aynı, cengimiz başka

Ruhumuz aynı, etimiz başka
Sürümüz aynı itimiz başka.


Namaz kılalım namaz

Namaz dinin direği
Kul olmanın gereği
Sevindirir meleği
Namaz kılalım namaz

İnsan dertten kurtulur
Kalbi imanla vurur
Rabbimiz razı olur
Namaz kılalım namaz

Gözün nuru namazdır
Bekleme vaktin azdır
Meleğe sevap yazdır
Namaz kılalım namaz

İnsanın saadeti
İmanın alameti
İstersek selameti
Namaz kılalım namaz

Haktan yüce hitaptır
Edası çok sevaptır
Kabrimizde cevaptır
Namaz kılalım namaz

Ruhumuzun gıdası
Kalbimizin cilası
Müminlerin duası
Namaz kılalım namaz

Herkes namaza muhtaç
Mahşerde başlara taç
Müminler için Mirac
Namaz kılalım namaz

Gönülleri şen eder
Kötülükten men eder
Hemen huzura gider
Namaz kılalım namaz

Namaz yüce bir paye
Mahşerde olur saye
Vasıta değil, gaye
Namaz kılalım namaz

Hakka yap ibadeti
Büyüktür fazileti
Kaçırma cemaati
Namaz kılalım namaz

Kim doğru namaz kılmaz
Hikmetten nasip almaz
Kolayca huzur bulmaz
Namaz kılalım namaz

Namaz şifa her derde
Cehennem için perde
Kılmak gerek her yerde
Namaz kılalım namaz

Namaz imanın başı
Akıt gözünden yaşı
Erit kalbdeki taşı
Namaz kılalım namaz

Yüzler kaplanır nurla
Vücut çevrilir surla
Huşu ile şuurla
Namaz kılalım namaz

Ölüm özür anlamaz
Yaşlı ve genç ayırmaz
Dünya kimseye kalmaz
Namaz kılalım namaz.


Namaza mani işte hayır yoktur

Namaz, dînin direği, müminin mirâcıdır
Hasta olan ruhların tesirli ilâcıdır

Namaz kılan, kurtarır yıkılmaktan dinini
Kılmayan kimseler de, nara atar kendini

Namaz, korur insanı, çirkin kötü her işten
Alıkoyar elbette yanlış yola gidişten

Karanlık gönüllere namaz nurlu ışıktır
Allah adamı olan namaza hep âşıktır

Ancak namaz kılanın kirli kalbi pak olur
Mahşerde herkes korkar, onun yüzü ak olur

Namaz, gölgelik olur, mahşerin sıcağında
Bir bebek gibi bizi korur hep kucağında

Namazdır müminleri birbirine bağlayan
Küskünü barıştıran, dostlukları sağlayan

Doğru namaz kılanın körelir kötü emeli
Namazla değer bulur diğer bütün ameli

Namaza mani olan işte bir hayır yoktur
Doğru namaz kılana müjdeler gayet çoktur

Namaz kılanlar bulur huzuru ve rahatı
Sanki bir şimşek gibi uçup gider Sıratı

İhlasla namaz kılan, kavuşur her nimete
Hiç sıkıntı çekmeden doğru girer Cennete.