ARA
Şuan buradasınız: İhtiyarlık Nimeti
SORULARLA İSLAMİYET / SESLİ
Sual: Müslüman olarak ihtiyarlamanın, dindeki fazileti nedir?
CEVAP
Müslüman, nimetlere konmuş kimse demektir. Müslüman olarak ihtiyarlamak daha büyük nimettir. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
(Allahü teâlâ buyuruyor ki: İhtiyarlık, nurumdur. Nuruma, narımla [Cehennem ateşiyle] azap etmekten hayâ ederim. O halde siz de, benden hayâ edin!) [Ebu-ş-şeyh]

(Hak teâlâ, Müslüman olarak ihtiyarlayana, azap etmekten hayâ eder.)
[Hatib]

(Allahü teâlâ, kırk yaşına gelen Müslümanı, cinnet, cüzzam, baras gibi hastalıklardan emin kılar. Elli yaşına gelince hesabını hafifletir. Altmışa ulaşınca onu keremiyle rızıklandırır. Yetmişe gelince gök ehline onu sevdirir. Seksene gelince, iyiliklerini mükafatlandırır, kötülüklerini affeder. Doksan yaşına varınca, onun geçmiş ve gelecek günahlarını mağfiret eder ve kendisini aile halkına şefaatçi kılar
ve bir münadi ona, "Bu, dünyada Allahü teâlânın himayesine girmiş bir kimsedir" diye seslenir.) [Ebu Ya’la]

(Müslüman olarak ihtiyarlayana ikram eden, Nuh aleyhisselama ikram etmiş gibi sevap alır. Nuh aleyhisselama ikram eden de, Allahü teâlâya ikram etmiş olur.)
[Hatib]

(Tekbiri, tahmidi, tesbihi ve tehlili sebebiyle Müslüman olarak ihtiyarlayan bir müminden daha efdal kimse yoktur.) [İ.Ahmed]

[Tekbir Allahü ekber, tahmid Elhamdülillah, tesbih Sübhanallah, tehlil ise la ilahe illallah, demektir.]

Resulullah efendimiz, Allahü teâlânın, yemin ederek, (Müslüman olarak ihtiyarlayana azap etmekten hayâ ederim) buyurduğunu bildirdikten sonra, ağladı. Sebebi sorulunca, (Allahü teâlâ, kendisinden hayâ ettiği halde, Ondan hayâ etmeyene ağlıyorum) buyurdu. (Beyheki)


Sual: Yaşlılığımızı göstermemek için, ağarmış saçlarımızı boyamak veya o kılları koparmak caiz midir?
CEVAP
Bir kimsenin Müslüman olarak saçının ağarması iyidir. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
(Ağaran kılları koparmayın! Çünkü bir kimsenin Müslüman olarak ağaran her kılı, Kıyamette kendisi için bir nur olur. O kıl sebebiyle, bir günahı affolur, bir sevap yazılır.) [Tirmizi]

(Beyazlaşmış kılları koparmayın! O, Müslümanın nurudur.)
[Tirmizi]

(İhtiyarlığı saklamak için yolunan beyaz kıllar, Kıyamette, ona batırılmak için süngü olur.)
[Deylemi]

(Saçını, sakalını Müslüman olarak ağartan affolur.) [M.Rabbani]

Müslüman olarak yaşlanmak böyle bir nimet iken, zaruret olmadan saçları boyamak iyi değildir. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
(Allahü teâlâ, saçını sakalını siyaha boyayanın yüzüne Kıyamette bakmaz.) [İbni Said]

(Saçını sakalını yolanın veya siyaha boyayanın Allah indinde nasibi yoktur.) [Taberani]

İslam âlimleri, erkeklerin, saçını, sakalını siyahtan başka renge boyamalarının caiz olduğunu bildirmişlerdir. Hatta cemal için siyaha boyamanın da caiz olduğunu bildiren âlimler vardır. Hadis-i şerifte, (Allah cemildir, cemal sahiplerini sever) buyuruldu. Kibir için giyinmek veya bu maksatla saçını boyamak haramdır. Cemal için olursa caizdir. Cemal, çirkinliğe, başkalarının iğrenmelerine sebep olacak şeyleri yapmamak, bunları yok etmek demektir. (Hadika, Envar, Bahr)


Yaşlılara hürmet
Sual:
Dolmuşta, otobüste otururken, iyi mi, kötü mü olduğu bilinmeyen, yaşlı kimseler geliyor. Bunlara yer vermekte mahzur var mıdır?
CEVAP
Dinimiz, ihtiyarlara hürmet etmeye büyük önem vermiştir. Bir hadis-i şerif meali:
(Bir genç, bir yaşlıya, yaşından dolayı hürmet ederse, onun yaşına varınca, Allahü teâlâ, ona gençleri hürmet ettirir.) [Şir’a]

Burası, (Etme, bulma) dünyasıdır. Bugünün gençleri, yarının ihtiyarlarıdır.

İhtiyara hürmet ederken, zengin fakir, iyi kötü ayırmamalıdır. Zengine zenginliği için, hürmet edilmez. Malından dolayı zengini yüceltenin, fakirliğinden dolayı fakiri aşağılayanın lanete müstahak olduğunu bildirmişlerdir. (Şir'a şerhi)


Yaşlıya saygı
Sual:
Hazret-i Ali’nin, bir ihtiyara saygısından dolayı, önünden yürümeyip arkasından gittiği bildiriliyor. Bir kimseye sırf yaşından dolayı saygı duymak gerekir mi?
CEVAP
İmam-ı a’zam hazretleri, İmam-ı Ebu Yusuf’a, (İlim sahiplerine hürmet et. Yaşlılara saygı, gençlere sevgi göster) buyurdu. Özellikle Müslüman ihtiyarlara saygı göstermek gerekir.

Bu husustaki hadis-i şeriflerden birkaçı şu mealdedir:

(Yaşlılarımıza hürmet ve ikram, Allahü teâlâya saygıdandır.) [Buhari]

(Büyüklerimizi saymayan, küçüklerimize acımayan bizden değildir.) [Buhari]

(Halkı içindeki ihtiyar, ümmeti içindeki peygamber gibidir.) [İ. Neccar]

(Şu üç şey, Allahü teâlâya tazimdendir:
1- Müslüman olarak yaşlanan kimseye ikram,
2- Kur’an-ı kerimi hıfzedene ikram,
3- İlim sahibine ikram.)
[Râmuz]