ARA
SORULARLA İSLAMİYET / SESLİ
Sual: Yayınlarınızdan bir kitapta, hürmet-i musahereyi okudum. Bunun mahiyeti nedir?
CEVAP
Hürmet-i musahere, herhangi bir kadına, unutarak ve yanılarak da olsa şehvetle dokunmakla hasıl olan durumdur.

Bir kadının herhangi bir yerine şehvetle dokunmak, unutarak ve yanılarak bile olsa, (Hürmet-i musahere)ye sebep olur. Yani o kadının neseb ile ve süt ile olan anası ve kızları ile, torunları ile o erkeğin evlenmesi, kızın da, oğlanın oğlu ve torunları ile ve babası ile evlenmesi ebedi haram olur. Mesela, bir erkek, kayınvalidesinin elini öperken şehvetlense, hürmet-i musahere vaki olur. Hanımı kendisine ebedi haram olur. Bir gelin de kayınpederinin elini öperken veya başka şekilde dokununca şehvet hasıl olursa yine hürmet-i musahere hasıl olur. Yani bu kadına kocası ebedi haram olur. Bir baba ile kızı veya torunu yahut bir anne ile oğlu veya torunu arasında hürmet-i musahere olursa, karı-koca birbirine ebedi haram olur. (Bezzâziyye)

Şafii mezhebinde hürmet-i musahere yoktur. Evli hanefiler arasında hürmet-i musahere olursa, sadece nikah ve talakta Şafii mezhebine göre nikahlarını tazelemeleri gerekir.

Böyle bir ihtiyaç halinde başka bir mezhebi taklit caiz ve gerekir. (Hadika)

Sual: Bir anne oğlunu, bir baba kızını kucaklayıp sevebilir mi? Bir ölçüsü var mıdır?
CEVAP
Bir anne, büyük de olsa oğlunu kucaklayabilir. Ancak insanlık icabı, hiç düşünmediği halde, bir şehvet hasıl olursa hürmet-i musahere denilen durum ortaya çıkar. Kayınvalide de damadını kucaklarken şehvet hasıl olursa yine hürmet-i musahere olur. Anne ve kayınvalidede bir şey olmayıp oğlunda veya damadında şehvet hasıl olursa yine hürmet-i musahere olur. Yedi yaşından büyük, gösterişli kız ile de, hürmet-i musahere olur. 15 yaşındaki kız, yüz yaşındaki dedesi ile de hürmet-i musahere olabilir. Kızın ve ihtiyarların şehveti, kalbinin meyletmesi demektir.

Hürmet-i musahere gibi herhangi bir tehlikeyi önlemek için, anne oğlunu, baba kızını severken dikkatli olmalıdır. Çocukların ana-babalarının ellerini öpmeleri kâfidir.

Hürmet-i musahere, ana-baba ile olduğu gibi yabancı insanlarla da olur. Mesela herhangi bir yabancı kadına şehvetle dokunmak, unutarak veya yanılarak bile olsa, hürmet-i musahereye sebep olur. Yani o kadının anası ile ve kızları ile o erkeğin evlenmesi Hanefi ve Hanbeli mezhebine göre haramdır. Bir kız da, bir erkeğe şehvetle dokunsa, o erkeğin babası ve oğlu ile evlenmesi haram olur. Şafii ve Maliki’de hürmet-i musahere yoktur.


Sual:
Hürmeti musahere olması için iki tarafın baliğ olması şart mı? Beş yaşındaki çocuğumla hürmet-i musahere olur mu?
CEVAP
Akıl baliğ olmak şart değildir. Ancak gösterişli olması bülûğ hükmündedir. Beş yaşındaki çocuk gösterişli olamaz.

Sual:
80 yaşındaki deli ile de hürmet-i musahere olur mu?
CEVAP
Evet.

Sual:
(Unutarak da olsa hürmet-i musahere olur) daki unutmak nedir?
CEVAP
Hürmet-i musahereyi bildiği halde, hatırlamamak.

Sual:
Elbise üzerinden dokunmakla hürmet-i musahere olur mu?
CEVAP
Vücudun sıcaklığı hissedilecek derecede ince ise olur.

Sual:
Hürmet-i musaherede, hanımın anneannesi de annesi gibi mi?
CEVAP
Evet.

Sual:
Hanıma şehvetliyken kızım elimi tutsa, hürmet-i musahere olur mu?
CEVAP
Hayır.

Sual:
Hürmet-i musahere için hanımın süt kızı, kendi kızım gibi mi?
CEVAP
Evet.

Sual:
Hürmet-i musahere şüphesiyle Şafii’yi taklit caiz olur mu?
CEVAP
Vesvese zamanında mezhep taklidine lüzum yoktur.

Sual:
Hürmet-i musahere olan kadınla, halvet de haram mı?
CEVAP
Elbette haramdır.

Sual:
Hürmet-i musahere sebebiyle Şafii’ye göre nikahlanan, Şafii’ye mi geçer, yoksa sadece nikah ve talakta mı taklit eder?
CEVAP
Sadece nikah ve talakta taklit eder.

Sual: Bir babanın üvey kızı, kendi öz kızı gibi mahrem midir, bununla hürmet-i musahere olur mu?
CEVAP
Evet, mahremdir. Eğer üvey kızını şehvetle öpse, hürmet-i musahere olur. Yani hanımı, o adama haram olur.

Sual: Bir erkekle yabancı bir kadın arasında, hürmet-i musahere olunca, bunlar birbiri ile evlenemez mi?
CEVAP
Evlenebilirler. Sadece o erkek, o kadının kızı veya annesi ile evlenemez.

Sual: Şehvetle tutmak veya öpmek suretiyle, hem bir kızla ve hem de kızın annesiyle hürmet-i musahere olsa, hangisiyle evlenmek caiz olur?
CEVAP
İkisiyle de artık evlenmek caiz olmaz. Eğer annesiyle hürmet-i musahere olsaydı, kızıyla olmasaydı, o zaman annesiyle evlenmek caiz olurdu. Kızıyla hürmet-i musahere olup annesiyle olmasaydı, kızıyla evlenmek caiz olurdu. Bir kadını şehvetle tutunca veya öpünce, artık o kadının annesiyle veya kızıyla evlenmek caiz olmuyor.

Sual:
Hürmet-i musahere olan yabancı kadının annesiyle veya kızıyla evlenmek haram olduğuna göre, bu kadınlarla aynı odada yalnız kalmak haram olur mu?
CEVAP
Evet, kendisiyle de, annesiyle de, kızıyla da, yalnız bir odada kalmak haram olur.