ARA
Şuan buradasınız: Hızır Aleyhisselam
SORULARLA İSLAMİYET / SESLİ
Sual: Bazıları, "Hızır gibi efsanevi kimseler, uydurmadır" diyor. Hızır aleyhisselam hakkında hadis yok mudur?
CEVAP
İslam âlimleri, Hızır aleyhisselamın varlığı hakkında değil, Peygamberliği hakkında ihtilaf edip, kimi nebi, kimi de veli demişlerdir.

İmam-ı Rabbani
hazretleri, Hızır aleyhisselam ile görüşüp konuştuğunu; fakat, vefat ettiğini, ruhunun insan şekline girdiğini bildirmektedir. [M. 282]

Hazret-i Hızır’ın, birçok evliya ile görüştüğü bilindiği için hayatta olduğunu söyleyenler olmuştur. Fakat ehl-i sünnet âlimlerinin hiçbiri "Hızır diye birisi yok" dememiştir.

Kehf suresinin 60-72. âyetlerinde, Musa aleyhisselamla Hazret-i Hızır’ın arkadaşlıkları anlatılmaktadır. Tefsir ve hadis kitaplarında, Musa aleyhisselamın arkadaşının Hazret-i Hızır olduğu bildiriliyor. (Beydavi, Celaleyn, Medarik, Buhari)

Hazret-i Hızır hakkındaki hadis-i şeriflerden biri şöyle:
(Hızır, kuru bir yere beyaz bir post serip üstüne oturunca, kuru yer birden yeşillenir. Biten yeşil otlar, arkasında sallandığı için ona Hızır denmiştir.) [Buhari]

[Hızır, yeşil demektir.]


Kıssanın hikmeti
Sual:
Kur’anda geçen, Hızır’la Hazret-i Musa’nın kıssasının hikmeti nedir?
CEVAP
Her kıssada ibret alınacak dersler vardır. Hazret-i Hızır’la Musa aleyhisselamın kıssasından, âlimlerin çıkardığı hükümlerden bazıları şunlardır:
1- Yolculukta hizmetçi bulundurmak caizdir. Sefere arkadaşla birlikte de çıkılabilir. [Yolculukta birini emir [başkan] seçmek sünnet, buna tâbi olmaksa vacibdir.]

2-
İlim öğrenmek için, gerekiyorsa uzaklara gitmek müstehabdır.

3-
Sefere çıkarken yiyecek almak caizdir ve tevekküle mani değildir.

4-
Talebe, rütbe itibarıyla hocasından üstün olsa da, hocasına tevazu göstermelidir. [İnsan bildiğinin
hocası, bilmediğinin talebesidir. Bilmediği bir şeyi bilen birinden öğrenirken, ona karşı tevazu göstermelidir.]

5-
Talebe, kaldıramayacağı bir şey sorarsa, hocası öğretemeyeceği için özür dilemelidir.

6-
Yapacağı bir işi söylerken inşallah demelidir.

7-
Metbu [tâbi olunan], tâbi olana şart koşabilir.

8-
Şart edilen şey yapılmalıdır.

9-
Kişi, unuttuğu şeyden dolayı ayıplanmaz.

10-
Tekrar, üç defa yapılır.

11-
Yolcunun, ihtiyaç halinde yiyecek istemesi caizdir.

12-
Yapılan iş için ücret alınabilir.

13-
Fakir, geçimini karşılayan bir vasıtası olsa da, fakir olmaktan çıkmaz.

14-
Gasp etmek haramdır.

15-
Yetimin malını veya emanet olan bir malı kurtarmak için, bir kısmına zarar verilebilir.

16-
İki zarar karşı karşıya gelince, büyüğünden kurtulmak için, küçüğünü işlemek gerekir.

17-
Binayı tamir gerekir. Yıkılıncaya kadar ihmal edilmez.