ARA
SORULARLA İSLAMİYET / SESLİ
Sual: Salyangoz tutmak, alıp satmak caiz midir?
CEVAP
İki türlü salyangoz vardır. Karada ve denizde yaşayanı vardır. Karada yaşayanları hiç bir mezhepte yenmez. Deniz salyangozu; midye, istiridye, kerevit gibi deniz hâşâratı sınıfındandır, Hanefi mezhebinde yenmez. Diğer üç mezhepte ise, denizde yaşayan her hayvan yenir. Kazancı bu hâşârat üzerine olanlar, ihtiyaç halinde diğer üç mezhepten birini taklit ederek alıp satabilirler.

Sual: Bıldırcın, keklik yetiştirip satmak caiz mi?
CEVAP
Evet.

Sual:
Vahşi kürk hayvanlarını besleyip ihraç etmek caiz mi?
CEVAP
Evet.

Sual:
Muhabbet kuşu ve kanarya gibi kuşları alıp satmak ve beslemek caiz midir?
CEVAP
Kafese alışmış serbest bırakılınca hayvanlar tarafından öldürülebilen kuşları alıp satmak ve kafeste beslemek caiz olur.

Sual:
Kendiliğinden ölen veya besmele ile vurulan tilkinin derisini dabağlamadan satmak caiz midir?
CEVAP
Koyun, sığır gibi, eti yenen hayvan kendiliğinden ölürse leş olur. Leş derisini dabağlamadan satmak caiz değildir. Tilki, sansar besmele ile öldürülürse derileri temiz olur. Dabağlamadan satmak caizdir. Kendiliğinden ölürse dabağlamadan satmak caiz olmaz. Domuz ve yılan derisi dabağlansa da temiz olmaz. (Halebi)

Sual:
Kartal, leylek, tavşan, kuzu gibi hayvanların içini temizleyip ot doldurarak satmak caiz mi?
CEVAP
Süs için satmak caiz.

Sual: İpek böceğini kaynar su da öldürmek caiz mi?
CEVAP
Caiz değildir. Fakat ipek böceğini öldürmek için kozayı güneşe koymak caizdir. Güneşte öldürmeyip de, ateşte ısıtarak, kaynar suya koyarak öldürmek caiz değildir. (Berika)

Sual:
Kürkü bozulmasın diye sansarı, elektrikle öldürmek caiz mi?
CEVAP
Evet.

Sual:
Ormana bırakılan danalar, zamanla vahşileşip zarar veriyor. Sahipleri de bilinmiyor. Bunlar lukata hükmüne girer mi?
CEVAP
Hayır.

Sual: Şu tavuğu bana ver, üç gün sonra sana bir horoz vereyim veya şu koçu ver, sana bir hafta sonra iyi bir koyun vereyim demek, böyle bir alış veriş yapmak caiz midir?
CEVAP
Caiz değil, fasiddir. Çünkü hayvanı hayvana veresiye satmak fasiddir. Biri veresiye olmaz, ikisi de peşin olursa caizdir.

Sual: Köpek, necis olduğu için, alınıp satılması caiz midir?
CEVAP
Hanefi mezhebinde, köpek satılır, kiraya verilir, öldürülürse ödenir, derisinden seccade bile yapılabilir. (Redd-ül Muhtar)

Şafii’de, köpek, necaset gibi, aynî necis olduğu için, satmak caiz değildir. Şafii olan, çoban köpeği, bekçi köpeği gibi bir köpeğe ihtiyaç duyarsa, Hanefi’yi taklit ederek köpek satın alabilir.

Sual: Bağımıza arılar konmuş ve bal yapmış. Bir arkadaş, kovan getirmiş. Balı bırakıp, arıları götürürken gördük. Arılar ve bal kimindir?
CEVAP
Arılar bulanındır. Bal ise bağ sahibinin olur.

Sual: Hayvanlarda sunî tohumlama caiz midir?
CEVAP
Caizdir.

Sual: İpekböceği kozasını satıyoruz. Sattığımız kimseler, bu kozaları fırınlayarak öldürüyorlar. Bu kozaları bu kimselere satmakta mahzur var mıdır?
CEVAP
İpek böceğini öldürmek için güneşe koymak caiz olduğu için, satılmasında mahzur olmaz. Günah fırınlayana olur.