ARA
SORULARLA İSLAMİYET / SESLİ
Sual: Haramdan sadaka verilse ne olur?
CEVAP
Haramdan sadaka verilse, alan fakir de haramdan olduğunu bilerek, verene, Allah razı olsun dese veya Allah kabul etsin dese ve veren de, âmin dese, ikisi de küfre girer.

Bir kimsenin elindeki malın haram mal olduğu bilinmedikçe, çalınmış veya kumardan almış olsa bile, elindeki bu malın onun helal mülkü olduğu kabul edilir. Bunu verince, mülk-i habis ise de, almak caiz olur. Verilenin haram mal olduğu kesin bilinirse, bunu almak caiz olmaz.

Haram malı, hediye vermek caiz olmaz. Haram olduğunu bilenin de, bunu alması caiz olmaz. Eline, haram mal, mesela para geçen, bunu sahibine vermeli, sahibi bilinmiyorsa, fakire sadaka vermelidir. Başka yere vermesi günah olur. Bu malı almak, fakirlerden başka kimseye caiz olmaz. Yalnız vârisin, haram mal olduğunu bildiği halde, mirası alması caiz olur. Sadaka olarak verdiği fakir, haram malı kendisine hediye ederse, bunu kendisi de kullanabilir.

Malının çoğunun helal olduğu sanılanın verdiği hediyeyi almak caiz olur. Malı haram ise caiz olmaz. Bulanık suyun temiz olduğu kabul edilir. Çünkü, suyun aslı temizdir. Necis olması ise, şüphelidir. Kazancının çoğu haramdan olan kimsenin verdiği malın haramdan olduğu kesin olarak bilinmedikçe, bu malını almak haram olmaz, mekruh olur. Malının çoğu helal olanın hediyesi alınır. Çoğu haram ise, helal diyerek verdiği alınır. Verirken söylemedi ise, araştırıp zannına göre amel eder.

Sual: Benden düştüğü şüpheli bir para var. Haram olan bir şeyi sadaka olarak vermenin haram olduğunu biliyorum. Bu parayı ne yapmam lazım?
CEVAP
Fakirseniz kendiniz kullanabilirsiniz, zenginseniz bir fakire verirsiniz. Bulunan para sizin olmasa da haram para değildir. Bir fakire vermekte mahzur yoktur.

Sual: (Haram helal veya iki haram malı karışık olan birisi, sadaka verse, caiz olur. Sadakayı alan, Allah razı olsun dese caizdir, ama Allah kabul etsin derse kâfir olur) deniyor. Niye kâfir oluyor?
CEVAP
Allah razı olsun demek, bu halinden Allah razı olsun demek değil, Allahü teâlâ seni razı olacağı hâle çevirsin demektir. Yani bir duadır. Kâfire bile böyle dua edilebilir. Fakat kâfire, Allah sana rahmet etsin diye dua etmek caiz olmaz.

Sadaka olarak verilen haram maldan sevap ummak caiz değildir. Haram paradan verilen sadakayı alan kimse, bunun haramdan olduğunu bilerek, Allah kabul etsin derse, kâfir olur. Veren de âmin derse, o da kâfir olur. [Yine haramdan olduğunu bilerek, bu halinden yani haram işlediğinden dolayı Allah razı olsun manasında söylenirse elbette o da küfür olur.] Allahü teâlâ, haram maldan verilen sadakanın sevabı olmaz buyuruyor. Allah kabul etsin demekle, hâşâ Allah’a inanmamış, Onu yalancı çıkarmaya çalışmış olduğu için küfre giriyor. Kâfir erkekle evlenmeye karar veren Müslüman kadın da, bu yüzden kâfir olmuş oluyor.