ARA
SORULARLA İSLAMİYET / SESLİ
Sual: Dört mezhebe göre, guslün farzları nelerdir?
CEVAP
Hanefi mezhebinde:
1-
Ağzın içini yıkamak,
2-
Burnun içini yıkamak,
3-
Bedenin her yerini yıkamak.

Maliki mezhebinde:
1-
Niyet,
2-
Bedenin her yerini yıkamak,
3-
Delk,
4-
Muvalat,
5- Saçları hilâllemek.

Şafii mezhebinde:
1-
Niyet,
2-
Bedenin her yerini yıkamak.

[Bazı kitaplarda, Şafii’de guslün farzı üçtür deniyor, bedendeki necaseti temizlemeyi de ekliyorlar. Beden yıkanınca, necaset de temizlenmiş olacağı için, guslün farzına iki denmesinin mahzuru olmaz.]

Hanbeli mezhebinde:
Guslün farzı birdir, bu da bütün vücudu yıkamaktır. Bu, guslün rüknüdür. Yani guslün içindeki farzdır. Gusle başlarken, niyet etmek ve Besmele çekmek de farzdır. Ağzın ve burnun içi, bedenin dışı sayıldığı için, buraları da yıkamak farzdır. Bunlar da ilave edince, guslün farzı 5 oluyor:
1- Niyet etmek,
2-
Besmele çekmek,
3-
Bedenin her yerini yıkamak,
4-
Ağzın içini yıkamak,
5- Burnun içini yıkamak.

Gusülde niyet
Sual:
Şafii mezhebinde gusülde niyet farzdır; cünüplükten temizlenmeye de niyet farz mıdır? Mesela bir kimse, Cuma günü sünnet olduğu için gusletse, sonra cünüp olduğunu hatırlasa, o kimsenin tekrar gusletmesi gerekir mi?
CEVAP
Evet, gerekir. Maliki de böyledir. Bu iki mezhepten birini, gusül, abdest ve namazda taklit edenlerin, buna dikkat etmeleri gerekir.

Prostat sıvısı ve vedi
Sual:
İdrar yaptıktan sonra veya büyük abdestten sonra gelen yapışkan prostat sıvısı ve vedi guslü gerektirir mi?
CEVAP
Gerektirmez.

Eldeki zamk
Sual:
Ele bulaşan zamk, abdeste ve gusle mani olur mu?
CEVAP
Kolayca çıkan kısmı temizlenir. Zaruret olduğu için, kalanlar, abdeste ve gusle mani olmaz.

Başka çare olmayınca teyemmüm
Sual
: Bulunduğum yerde sıkı disiplin var. Güneş doğana kadar banyo açılmıyor, gusledecek başka yer de yoktur. Teyemmüm ederek namaz kılınabilir mi?
CEVAP
Tuvalette olsun gusle imkan bulunmazsa, teyemmüm ederek namaz kılınır. Gusledince iade edilir.

Gusülde ayakları yıkamak
Sual:
Gusülden sonra ayakları tekrar yıkamak gerekir mi?
CEVAP
Eğer ayakların altında su toplanıyorsa, çıkarken ayakları tekrar yıkamak gerekir. Su toplanmıyorsa tekrar yıkanmaz.

Müslüman olunca
Sual: Bir gayrimüslim, Müslüman olunca, gusletmesine gerek var mı?
CEVAP
Cünüp olduktan sonra yıkanmışsa, Müslüman olduğu için gusletmesi müstehabdır. Cünüp kâfir, kir için yıkanmışsa cünüplüğü de kalmaz. Çünkü Hanefi'de gusülde niyet farz değildir. Yıkanmakla gusledilmiş sayılır. Cünüp olduktan sonra yıkanmamışsa, Müslüman olunca gusletmesi farzdır. (İslam Ahlakı)

Cünüpken diş doldurtmak
Sual:
Cünüpken diş dolgusu yaptırmakla, abdestli olarak diş dolgusu veya kaplama yaptırmak arasında fark var mıdır?
CEVAP
Hayır, ikisi arasında gusül yönüyle fark yoktur. Hanefi’de, gusülde ağzın içini yıkamak farz olduğu için, gusül sahih olmaz. Maliki Mezhebinde ağzın içini yıkamak farz olmadığı için, diş dolgusu olan, Maliki mezhebini taklit ederse guslü sahih olur.

Guslederken konuşmak
Sual:
Guslederken, konuşmak sakıncalı mıdır?
CEVAP
Guslederken, konuşmamak sünnettir. İhtiyaç yok iken konuşmamalıdır.

Sigaranın bıraktığı tabaka
Sual:
Sigaranın, dişlerde bıraktığı katran, gusle mani midir?
CEVAP
Sigaranın, diş diplerinde meydana getirdiği katran, sıvı yağlara dahildir. Gusle mani değildir. Yıkanınca boyası kalırsa, kına gibidir, yine gusle mani değildir.

Vesvese edince
Sual:
Gusülde, ağzını veya başka yerini yıkamayı unutup, namaz kılsa, sonra yıkamadığını kesin olarak hatırlasa, sadece orasını yıkayıp, farzı tekrar kılar. Yıkadım mı, yıkamadım mı diye şüphe etse ne yapması lazım?
CEVAP
Bu vesvese olur, yıkaması gerekmez.

Cünüplük için gusletmek
Sual: Hayzım bittiği halde, gusletmeden beyimle beraber olduk. Bir müddet sonra yattım. Rüyada ihtilam olmuşum. Yani yıkanmadan önce, iki kere daha cünüp oldum. Şimdi, kaç kere cünüp olduysam, o kadar mı gusletmem gerekir?
CEVAP
Hayır, kaç kere cünüp olunursa olsun, bir kere gusletmek yeterli olur. Namaz vakti çıkmadan hemen gusledilmesi gerekir. Namaz kılmadan vakit çıkarsa, namazını kazaya bıraktığı için de, ayrıca büyük günah olur.

Tuğla eriyinceye kadar
Sual:
Livata yapınca veya çingene ile zina edince, tuğla eriyinceye kadar yıkanmak mı gerekir?
CEVAP
Hayır, öyle bir şey yok, hurafedir. Livata ve zina büyük günah ise de, bir kere gusleden temiz olur. [Livata, erkeğin erkekle ilişkiye girmesi, zina ise, erkekle kadının nikâhsız olarak cinsel ilişkide bulunması demektir.]

Hızma, lens, dişe renkli taş
Sual:
Kadınların burna hızma, göze renkli lens veya dişe renkli taş takmaları, ziynete girer mi? Gusle mani olur mu?
CEVAP
Evet, ziynete girdiği için, sokakta takılması caiz değildir. Lens gusle mani olmaz; çünkü gözün içini yıkamak farz değildir. Fakat dişe takılan [çıkarılamayan] taş gusle manidir. Gusle mani olmaması için, Maliki mezhebini taklit etmek gerekir. [Çıkarılabilen de, gusülde çıkarılıp takılır.] 

Hızmalar iki çeşittir. Birincisi, küpe gibi burna halka olarak takılıyor. Bunlar gevşekse, küpe gibi olup gusle mani olmaz. Bir de, burna iğne gibi batırıyorlar. Bunların altına su geçmeyeceği için, dört mezhepte de gusle mani olur. Mezhep taklidine de imkân olmadığı için, çıkarmaktan başka yolu yoktur. Eğer abdestte ve gusülde çıkarma imkânı varsa, abdest ve gusül yönünden problem olmaz; ama ziynet olduğu için, takılması caiz olmaz.