ARA
SORULARLA İSLAMİYET / SESLİ
Sual: Şafii mezhebinde gusülde niyet farzdır; cünüplükten temizlenmeye de niyet farz mıdır? Mesela bir kimse, Cuma günü sünnet olduğu için gusletse, sonra cünüp olduğunu hatırlasa, o kimsenin tekrar gusletmesi gerekir mi?
CEVAP
Evet, gerekir. Maliki de böyledir. Bu iki mezhepten birini, gusül, abdest ve namazda taklit edenlerin, buna dikkat etmeleri gerekir.

Sual
: Maliki’yi taklit eden, guslederken avret yerlerini el ile delk yapamasa olur mu?
CEVAP
Banyoya girince, önce avret yerleri yıkanır. Ondan sonra gusledilir çıkılır. Bununla da namaz kılınır. Çünkü abdestten sonra avret yerine dokunulmamış oluyor.

Delk demek mutlaka ovmak demek değildir. Peştamalla, havlu ile kese ile, lif ile dokunmak da delk yerine geçer. Donun üstünden de el ile dokunmakla da delk olmuş olur. Çıplak el değmezse abdest de bozulmamış olur.

Sual: Maliki’ye göre guslederken ön avret yerine el dokununca abdest bozuluyor. Abdest bozulunca gusle yeniden mi başlamak gerekiyor?
CEVAP
Hanefi’de de Maliki’de de guslederken herhangi bir şekilde abdest bozulunca yeniden başlanmaz. Abdest bozulunca, sadece o gusül abdesti ile namaz kılınmaz. Abdest bozulduğu için namaz kılabilmek için yeniden abdest almak gerekir. Maliki’yi taklit eden, gusle başlarken önce iki edep yerini yıkar. Sonra namaz abdesti alır ve gusleder. O gusül abdesti ile namazını kılar.

Sual: Maliki’yi taklit ediyorum. Namaz abdesti almadan Maliki’ye uygun gusletsem, o guslüm sahih olur mu ve o gusül ile namaz kılabilir miyim? Banyoya girince önce avret yerimizi yıkadığımız için bunu soruyorum.
CEVAP
Evet namaz kılabilirsiniz.
Önce avret yerini yıkamak gusle de, namaz abdestine de mani değildir. Avret yeri yıkandıktan sonra vücut yıkandığı için, o gusül ile namaz kılınır. Maliki taklit edildiğine göre, vücut delk edilerek zaten yıkanıyor. Namaz abdestinde de zaten öyle yıkanıyor. Farklı bir şey yok. Önce namaz abdesti alınmadığı için sünnete uygun olmuyor ise de, o gusül ile namaz kılınır.

Sual: Maliki’de, elin neresi değerse abdest bozulur? Parmak araları ile dokununca da bozulur mu?
CEVAP
Elin dışı dokunursa abdest bozulmuş olmaz. Kendi ön edep yerine, elinin içi ile veya parmak uçları ile çıplak olarak dokunan erkeğin abdesti bozulur. Parmak araları ile dokununca bozulmaz. Elinin içi denilince parmak araları anlaşılmaz. Avuç içi ile veya parmakların araları ile değil, parmakların iç kısmı ile dokununca bozulur. Şafii’de de böyledir.