ARA
Şuan buradasınız: Dini Şiirler Gel Türkiye okuyalım
SORULARLA İSLAMİYET / SESLİ
[Okuyuculardan gelen şiirler]

Gazetemiz Türkiye

Gecikmeden uç da gel
Bize kucak aç da gel
Engelleri aş da gel
Gazetemiz Türkiye

Çok taze haberle gel
Her gün bir zaferle gel
İlimle, hünerle gel
Gazetemiz Türkiye.

***

Güzel Türkiye’m

Hakka hizmet edersin
Tirajın çok yükselsin
Rabbim ömürler versin
Benim güzel gazetem.

Zulmete ışık saçtın
Fitne fesattan kaçtın
Basında çığır açtın
Benim güzel gazetem.

***

Baş Tacı Türkiye

Gazetemiz baş tacı
Cahilliğin ilacı
Yazanlara ne mutlu
Okuyanlar duacı

Sayfalar bilgi dolu
Öğretir sağı-solu
Gösterir hepimize
Gerçeğe giden yolu.

***

Tavsiyem

Aldanmayın şeytana
Herkes muhtaçtır buna
Tavsiyem dost düşmana
Türkiye okumalı.

Kötülükten kaçarak
Hakka kucak açarak
İlim irfan saçarak
Türkiye okumalı.

Örnek olan hizmettir
Mutluluğa davettir
Bulunmaz bir nimettir
Türkiye okumalı.

Nasipli arar bulur
Okuyan ibret alır
Kimisi mahrum kalır
Türkiye okumalı.

Karanlıkta kalmadan
Yarın pişman olmadan
Sayılı gün dolmadan
Türkiye okumalı.

***

Ne güzelsin Türkiye

Karanlık dünyamıza
Rehber oldun Türkiye
Genç ihtiyar herkese
Yol gösterdin Türkiye.

Bırakmam seni elden
Düşürmem seni dilden
Severim tâ gönülden
Ne güzelsin Türkiye.

***

Seni okurum Türkiye

Türkiye’m okurum seni
Ediyorsun mutlu beni

Okuyanlar duyar ilgi
Çünkü sende dolu bilgi.

Masal, fıkra, şiir sende
Katı kalbler erir sende

Görevimiz okumaktır
Marifet hakkı bulmaktır

Aydınlatırsın hep beni
Çok sevdim Türkiye’m seni

***

Türkiye’miz

Aramalı onu yerde
Deva olur birçok derde
Eğer cevher varsa serde
Okunuyor Türkiye’miz!

Dostluk onda, sevgi onda
Duyulmadık bilgi onda
Milletine ilgi onda
Okunuyor Türkiye’miz!

Hazinedir her sayfası
Herkese olur faydası
Müminlerin bir aynası
Okunuyor Türkiye’miz!

***

Gönüllere saçar nur

Sayfaların bir pınar
Gönlümüze tat sunar
Sende kâfi bilgi var
Ne güzeldir Türkiye’m.

İnci gibi dokunur
Hakikatler okunur
Gönüllere saçar nur
Ne güzeldir Türkiye’m.

İyi, doğru, güzel, hak
Gün doğar, söker şafak
Sen de oku muhakkak
Ne güzeldir Türkiye’m.

Bakan göze nur verir
Gönüle sürur verir
İnsana huzur verir
Ne güzeldir Türkiye’m.

Bir gün tükenir takat
Gözlerin olur sakat
Hemen al, deme fakat
Ne güzeldir Türkiye’m.

Arif olan görüyor
Herkes gönül veriyor
Geç kalsa özleniyor
Ne güzeldir Türkiye’m.

***

Neşe verir Türkiye

Yazıları birer inci
Okur, yaşlı ile genci
Her insana tavsiyemiz
Sen de paylaş bu sevinci.

Pişman olur onu yeren
Huzur bulur gönül veren
Kalbi titrer duygulanır
Bir defacık onu gören.

Sevgi katar sevgimize
Neşe verir evimize
Kıymetini bilir isek
Hâkim olur gönlümüze.

İlim, büyük fazilettir
Cahil kalmak felakettir
Ancak ehli olan bilir
Sohbetleri bir nimettir.

Işık saçar şu cihana
Edirne'den Ardahan'a
Kardeş, sen de okuyarak
Hazırlan son imtihana.

***

Türkiye gazetesi

Muhlislerin emeği
Boşa gitmez dileği
Gözümüzün bebeği
Türkiye Gazetesi.

Cehaletin ilacı
Okuyanlar duacı
Bilgimizin ağacı
Türkiye Gazetesi.

Seveni arar bulur
Alır zevk ile okur
Huzur kaynağı olur
Türkiye Gazetesi.

Sever okur her kişi
Bulunmaz başka eşi
Asrımızın güneşi
Türkiye Gazetesi.

Bilgi dolu bir umman
Saçıyor, ilim-irfan
Öğretir doğru iman
Türkiye Gazetesi.

***

Türkiye okuyalım!

Kök salalım maziye
Yürüyelim âtiye
Geçirmeden saniye
Türkiye okuyalım!

Azıcık dinle hele!
Hep birlikte el ele
Katılalım bu sele
Türkiye okuyalım!

Her konuda yazı bol
Öğrenip kültürlü ol!
Hakikate giden yol
Türkiye okuyalım!

***

Herkes bilir Türkiye'yi

Bir hazine değerinde
Hep fazilet seferinde
Memleketin her yerinde
Herkes bilir Türkiye'yi.

Esnaf, işçi, yolcu, hancı
Erkek, kadın, yaşlı, genci
Öğretmen ile öğrenci
Alır okur Türkiye'yi.

Seni gayet beğenirim
Sana canım feda derim
Anam bacım biraderim
Sever okur Türkiye'yi.

Bugünü koyma yarına
Diyecek yok ayarına
Maneviyat diyarına
Gelen bulur Türkiye'yi.

***

Gel Türkiye okuyalım

Eşi dostu hemen uyar
Okuyalım Türkiye’yi
Kıymetini bilmez ağyâr!
Okuyalım Türkiye’yi.

Zaman akıp gider iken
Evde sohbet eder iken
Koyun kuzu güder iken
Okuyalım Türkiye’yi.

Gerçekleri görmek için
İlme değer vermek için
Sapıklığı yermek için
Okuyalım Türkiye’yi.

Son verelim cehalete
Dur diyelim rezalete
Koşmalıyız fazilete
Okuyalım Türkiye’yi.

Dinde verir nakle değer
Soylu fikir, doğru haber
Çoluk çocuk hep beraber
Okuyalım Türkiye’yi.

Gösterelim biraz gayret
Etmeliyiz hakka davet
Demeliyiz hemen evet
Okuyalım Türkiye’yi.

Köyden köye, ilden ile
Duyuralım dilden dile
Dolaşmalı elden ele
Okuyalım Türkiye’yi.

Büyük nîmet bu devirde
Şifa sunar birçok derde
İnmemişken göze perde
Okuyalım Türkiye’yi.

Nurlanmalı bütün yüzler
Yayılmalı güzel sözler
Kapanmadan gören gözler
Okuyalım Türkiye’yi.

İbret ile bakmak için
Selamete çıkmak için
Bir meşale yakmak için
Okuyalım Türkiye’yi.

***

Ne güzeldir Türkiye’miz

Adını aldın vatandan
Seviyoruz seni candan
Okuyoruz usanmadan
Ne güzeldir Türkiye’miz.

Her köşesi nasihattir
Çok faydalı izahattır
Yazdıkları hakikattir
Ne güzeldir Türkiye’miz.

Ne kadar hoş, baştan sona
Huzur verir okuyana
Hitap eder her insana
Ne güzeldir Türkiye’miz.

Bu Türkiye Gazetesi
İnananın gerçek sesi
İrşat ediyor herkesi
Ne güzeldir Türkiye’miz.

***

Türkiye’yi okuyoruz

İlden ile, köyden köye
Haberdar olsun Türkiye
Yediden yetmişe herkes
Okumalı hep Türkiye.

Türk milleti şuurludur
Bölücüler kusurludur
Türkiye’yi okuyanlar
Şüphe yok ki huzurludur.

Basiretle bakıyoruz
Bir sel gibi akıyoruz
Genç ihtiyar hep beraber
Türkiye’yi okuyoruz.


***

Türkiye’m

Dünyamızı çevirirsin sur gibi
Milletimiz için hizmet verirsin
Bütün zulmetleri boğan nur gibi
Süsler kalbimizi, ziynet verirsin.

İlaçların yaramızı sarıyor
Şehit evlatlar, seni arıyor
Kıymetini bilen seni soruyor
Millî değerlere kıymet verirsin.

İnsanlığın temelini örensin
Okuyanın muradını verensin
Olayları basiretle görensin
Halkın arasına ülfet verirsin.

Satılıyor terminalde, vapurda
Tanıtırız karda, kışta, yağmurda
Gün olur, okuruz gece sahurda
Girdiğin evlere izzet verirsin.