ARA
SORULARLA İSLAMİYET / SESLİ
Sual: Gece hastalık yağdığı için yiyecek ve içecekleri kapatmak gerektiği doğru mudur?
CEVAP
Evet, doğrudur. Bir hadis-i şerif meali şöyledir:
(Gece açık kapları örtün, su kırbalarını bağlayın! Çünkü yılda bir gece veba iner ve bu hastalık, kapanmayan kabın ve bağlanmayan kırbanın içine düşer.) [Müslim]

Gökten zehir yağdığı da bildirilmiştir. Onun için evde açık olan kap kacak her şeyi kapatmak sünnettir. Gece açık kapları örtmekle ilgili hadis-i şeriflerden birkaçı şöyledir:

(Gece yatarken, su kaplarının ağzını bağla, yemek kaplarının üstünü ört, yanan kandili
[veya mumu] söndür! Eğer kapayacak bir şey yoksa, Besmele çekerek bir çubuğu üstüne koy!) [Müslim]

(Gece kapları kapayın, boş kapları da kapatın veya ters çevirin!)
[Buhari]