ARA
SORULARLA İSLAMİYET / SESLİ
Sual: Kızımızın kayınvalidesi, (Bizim Van’da âdettir, düğün masrafı yaptığımız için gelinin altınlarını alırız) diyor. Hacca gidecekmiş. Kızımızın çantasından altınları almış, kolundaki bilezikleri de istiyor. Dinen böyle bir şey yapmaya hakları var mı? Kızım altınlarını vermeye mecbur mu?
CEVAP
Böyle bir âdet olsa da, dinimize aykırı âdet geçerli olmaz. Gelin, altınları vermeye mecbur değildir.

Sual:
Bir kadının kalktığı yer soğumadan hemen oraya bir erkeğin oturması mekruh olur deniyor. Belediye otobüslerinde de durum böyle midir?
CEVAP
Evet. Ancak belediye otobüslerinde oturması gereken kimsenin, başkası kapmasın diye oturması mekruh olmaz.

Sual:
Damat siyah elbise giyse caiz mi, kâfire benzemiş olur mu?
CEVAP
Caizdir. Benzemiş olmaz.

Sual:
Damat adayına, (Evine çamaşır makinesi ile kızıma 3 bilezik alırsan, evlenmenize razı olurum) demek caiz midir?
CEVAP
Evet.

Sual: Kızımı oğluna isteyene, (Sen de oğluma kızını ver) demek caiz midir?
CEVAP
Evet.

Sual:
Evdeki işleri kimin yapması lazım?
CEVAP
Hanım ev işlerini yapmaya mecbur değildir. Ancak, erkek de ihsan etmeye mecbur değil. Kadın ev işini yapınca erkek de fazlası ile ihsanda bulunur. Bu işler karşılıklı olur.

Sual: Amca kızı ile evlenen bir defa mı mekruh işlemiş olur?
CEVAP
Evet.

Sual:
Mümin kadına, melek gibidir demek caiz mi?
CEVAP
Evet.

Sual:
Hanımın, kocasının elini öpmesi caiz mi?
CEVAP
Evet.

Sual:
Hanım, kocasını, Ali bey, Veli efendi diye çağırsa, caiz mi?
CEVAP
Oranın âdetine itibar olunur. [Ayıplanmıyorsa caizdir.]

Sual:
Hanımla iyi geçinmek farz mı?
CEVAP
Herkesle iyi geçinmek farz. Kalb kırmak haramdır.

Sual:
Nikahlı kıza, babasının evinde iken, kocası nafaka verir mi?
CEVAP
Hayır.

Sual:
Sakal bırakmak için, hanımdan izin almak gerekir mi?
CEVAP
Hayır.

Sual:
Huysuz hanımın ölmesini istemek caiz mi?
CEVAP
Zararlı kâfir ve zalimden başkasının ölümü istenmez.

Sual:
Kadın veya erkek, namaz kılmayan eşinden ayrılmazsa günaha girer mi?
CEVAP
Kadın, namaz kılmayan kocasından ayrılmaz. Çünkü kocanın günahı eşinden sorulmaz.
Farzı yapmayan kadını boşamamak günah değildir. Namaz kılmayan kadını boşamak gerekmez. Çünkü namazın faydası kocası için değildir.

Sual: Fakirliğe sebep olanlar nelerdir?
CEVAP
Hadis-i şerifte şöyle bildirilmiştir:
Cünüp olarak yemek yemek. Ekmek ufağını, hor görüp basmak. Büyüklerin önünde yürümek. Babasını ve annesini adıyla çağırmak. Defi hacet yaptığı yerde, temizlemeden abdest almak.
Çanağı ve çömleği, yıkamadan yemek koymak. Elbisesini üstünde dikmek. Aç iken soğan yemek. Yüzünü elbisesi ile silmek. Evinde örümcek bırakmak. Sabah namazını kılınca mescitten acele çıkmak. Pazara, erken gidip, geç dönmek. Babaya ve anaya, kötü duada bulunmak. Yemek kaplarını açık bırakmak. Bir iş yaparken besmele çekmemek. Zaruretsiz ayakta def-i hacet görmek.

Sual:
İhtiyaç olunca, 2 kadın veya 2 erkek aynı yatakta yatabilir mi?
CEVAP
Evet.

Sual: Öğretmek için akıl baliğ oğulun elini öpmek haram mı?
CEVAP
Hayır.

Sual: Beni boşayan kocamın, mahkeme emri ile çocuğumla benim için verdiği nafakayı almam caiz mi?
CEVAP
Elbette.

Sual: Vazife icabı dövmek gerektiğinde, ne yapmalı?
CEVAP
Terbiye için baba oğlunu, hoca talebesini hafif dövebilir. Tokat atamaz. Başka ceza vermeli.

Sual: Doğup büyünen yeri, akraba olmasa da ziyaret iyi mi?
CEVAP
Faydalıdır, kalbe rikkat verir.

Sual: Kurumuş ekmekleri çöpe atmak uygun mu?
CEVAP
Kurumuş da olsa, ekmeği çöpe atmak hiç uygun değildir. Üstelik israf da olur. Bir hayvana yedirilirse israf olmaz. Ekmek parçalarını, kırıntılarını çöpe atmayıp yemek sevap olur.

Hadis-i şerifte buyuruldu ki:
(Sofradan düşen kırıntıları yiyen fakirleşmez, çocukları da ahmak olmaz.) [İ.Neccar]

Sual:
Küpe için kulağımı deldirmedim. Bazı kadınlar, "Kulağı deldirmek sünnettir. Küpe için kulağını deldirmeyen günaha girer" dediler. Kulağımı deldirmesem günaha girer miyim?
CEVAP
Küpe takmak için kız çocuğun kulağını delmek caizdir. (Eşbah)
Küpe takmak ibadet değil âdettir. Peygamber efendimizin ibadet olarak değil de, âdet olarak devamlı yaptığı veya yapılmasına izin verdiği şeylere, (Sünnet-i zevaid) denir. Zevaid sünnetleri terk etmek günah olmaz. Mesela Peygamber efendimiz, gümüş yüzük takardı. Gümüş yüzük takan Eshab-ı kirama da mani olmazdı. Erkeklerin gümüş yüzük takmaları (sünnet-i zevaid) olduğu için terk etmeleri günah olmaz. Bayramlarda herkesin takması müstehaptır. Gösteriş için takmak haramdır. (Mevahib)

Sual:
Hamile iken saç kestirmekte mahzur var mıdır?
CEVAP
Hamile iken, ihtiyaç var ise saç kestirmekte mahzur yoktur. Hamile değilken, lüzumsuz yere saç kestirmek uygun değildir. (Hadika)

Sual:
Camiye bitişik lokalde, dinimize aykırı olmayan toplantılar yapmak, kına gecesi düzenlemek caiz midir?
CEVAP
Caizdir.

Sual:
Evde huzursuzluk olmaması iyi midir?
CEVAP
Elbette iyidir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki:
(Allahü teâlânın sevdiği ev halkı arasında mülayemet [uygunluk, yumuşaklık] olur.) [İ.Ebiddünya]

Sual:
Hanım ikide bir yalandan hasta numarası yapıyor. Doğru mu?
CEVAP
Yalandan hasta gibi görünmek doğru değildir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki:
(Hasta gözükmeyin hasta olursunuz.) [Deylemi]

Sual: Resulullahın kızları, Ebu Lehebin oğulları ile nişanlı imiş, evlenmeden boşanmışlar. Ebu Lehebin çocukları müşrik değil miydi? Bu iş nasıl oldu?
CEVAP
Ebu Leheb, Resulullah efendimizin amcası idi. Ancak, Efendimiz aleyhisselam Peygamberliğini tebliğe başlayınca azılı düşmanı oldu. Tebbet suresi gelerek, kendisinin ve Resulullahın kapısına dikenleri yığan karısının Cehenneme gidecekleri bildirilince çok öfkelendi. Oğulları Utbe ve Uteybe’ye daha önceleri nişanlı oldukları Resulullahın kızlarını boşamalarını emretti. Bunlar da babalarının sözlerine uyarak, Resulullahın damatlığı gibi bir şerefi ellerinden çıkardılar, müşrikliklerine devam ettiler. Uteybe, Resulullahın huzuruna da gelip, hakaret etti. Resulullah efendimiz de, (Ya Rabbi, buna bir canavar musallat et) buyurdu. Cenab-ı Hak, Peygamberinin duasını kabul buyurdu. Şam’a giderken bir gece, bir aslan gelip, kafile içinde, koklayarak bunu bulup parçaladı.

Bu iki müşrik, o iki hanım kızı boşadıkları zaman, nişanlı idiler, daha düğünleri olmamış idi. Onları boşayarak Resulullah efendimizi geçim sıkıntısına sokmak istemişlerdi. Fakat, Hazret-i Osman, bu fırsattan istifade edip, Utbenin boşadığı Hazret-i Rukayye’yi kız olarak nikah etmekle, Resulullahın damadı olmak şerefine kavuştu. Hazret-i Osman, çok yakışıklı ve beyaz bir gençti. Ebu Lehebin müşrik veletlerinden çok daha zengin idi.

Ebu Lehebin oğulları ile nişanlandıklarında, Bekara suresinin, (Kadınlarınızı müşrik erkeklerle evlendirmeyin) mealindeki 221. âyeti henüz inmemişti. Çünkü o zaman İslamiyet daha yeni gelmişti.

Sual: Belimize bağladığımız kemer, bornoz kuşağı gibi şeyler de zünnar sayılır mı?
CEVAP
Hayır, bunlar zünnar sayılmaz; fakat yine de, zünnara benzememesi için, uçlarını sarkıtmamalıdır!

Sual:
Tam İlmihal’deki mahrem bilgileri birkaç kişinin birlikte okumaları caiz midir?
CEVAP
Evet, caizdir.

Sual: Öğretmenin öğrenciyle ilişkisi nasıl olmalıdır?
CEVAP
1- Öğrenciye kendisini sevdirmeli.
2-
Onu tenkit etmemeli, özellikle başkasının yanında hakaret edip mahcup etmemeli.
3-
Notu esirgememelidir.

Sual: Evlenecek olanlara, Mürşid-i müteehhilin kitabı tavsiye ediliyor. Bu kitap muteber midir?
CEVAP
Osmanlıca orijinali muteberdir. Bunun dışındaki baskıları, bazı mahzurları olduğu için tavsiye etmiyoruz. Evlilikle ilgili, sitemizde yeterli bilgi mevcuttur.

Sual: Bir hanım, beyinin yanında terbiyesizce oturabilir mi?
CEVAP
Uygun olmaz. Resulullah efendimiz, kızının yanında bile ayaklarını uzatıp oturmazdı.

Sual: Düğünlerde, âdete uyarak, gelin arabasının önünü kesip, para alıyorlar. Gelinin akrabaları kapıyı kapatıp, para almadan açmıyorlar. Böyle alınan paralar helal olur mu?
CEVAP
Rızalarıyla veriyorlarsa helal olur. Mecbur bırakılarak, gasp ediliyorsa helal olmaz.

Sual: Zengin baba, fakir oğlunu evlendirmek zorunda mıdır?
CEVAP
Evet, zengin babanın fakir çocuğunu evlendirmesi vacibdir. (Uyun-ül-besair)

Sual: Amcam içinde iyi biri olmak. Bunu içten diyorum. Benim Türkçem iyi değil. Ama derken gözlerim doluyor Amca. Sizi ben o kadar çok rahatsız ettim ki ilk günden beri. O kadar meşkul olduğunuz halde her zaman mail-larıma cevap yazdınız. Düzgün sual olsun saçmalamalar olsun. Allahü teâlâ sizden razı olsun ve ailenizden de, çünkü harcadığınız o vakitlerin hepsi ailenizle olucak vakitlerden eksilmedir her zaman. Ailenizi çok seviyorum. Örttüm başımı, başladım hep namaza Amca. Çok tatlı, çok güzel. Dualarımla her zaman.
CEVAP
Allahü teâlâ sizden de razı olsun. Dünya ve ahiret saadeti ihsan etsin. Suallere cevap vermek vazifemizdir, her zaman sorabilirsiniz.