ARA
SORULARLA İSLAMİYET / SESLİ
Sual: En kötü şey nedir?
CEVAP
Kötü olan çoktur. Fakat bazıları daha kötüdür. Hadis-i şerifte bildirilen birkaçı şöyledir:
(İnsanların en kötüsü, zararından kurtulmak için yanına yaklaşılmayandır.) [Buhari]

(İnsanların en kötüsü, ömrü uzun ameli kötü olandır.)
[Tirmizi]

(İnsanların en kötüsü, ikiyüzlü olandır.)
[Buhari]

(İnsanların en kötüsü de, tez kızan, geç yatışandır.)
[Tirmizi]

(İnsanların en kötüsü, insanlara zarar veren, onları incitendir.) [İ.Ahlakı]

(insanların en kötüsü, kötü âlimlerdir.)
[Bezzar]

(İnsanların en kötüsü, imkânı varken, çoluk çocuğunun rızkını kısandır.)
[Taberani]

(Ahmaklığın en kötüsü, Müslümanlığı bırakıp, başka dine meyletmektir.)
[Deylemi]

(İşlerin en kötüsü bid’attir.) [Buhari, Müslim, Nesai]

(Yaratıkların en kötüsü Bid’at ehlidir.)
[Ebu Nuaym]

(En kötü hastalık cimriliktir.)
[Dare Kutni]

(En kötü yemek, zenginlerin davet edilip, fakirlerin çağırılmadığı ziyafettir.)
[Buhari]

(En kötü hırsız, namazından çalandır. Rükû ve secdeden çalar.) [Taberani]

(En kötü pişmanlık, Kıyamet günü duyulan pişmanlıktır.
) [Beyheki]

(En kötü ihtiyar, gaflet ve nefse uymakta gençlere benzemeye çalışandır.) [Taberani]

(En kötü vasıf, cimrilik ve aşırı korkaklıktır.)
[Buhari]