ARA
SORULARLA İSLAMİYET / SESLİ
Sual: Bazıları, şunları savunuyor:
1- Hadis külliyatının, Kütüb-i sitte’nin içindeki sahih hadisleri bir araya getirmelidir.
2- Hadis ravileri adil ve güvenilir olsa da, bugün için yetmez. Bunu zamanımıza ve çağın teknolojisine göre düzeltmek gerekir.
3- Hadisler Kur’anı neshedemez. Buna bir örnek verilemez.
4- İslam âliminin mezhebi olmaz.
5- Harem selamlık uygulaması, töreyle, gelenekle, kıskançlıkla, sosyal yapıyla alakalı bir şeydir. Dinde böyle bir şey yoktur.
6- Bir kadının erkeklere kıldırdığı namaz için, geçersiz denemez.
7- Peygamber, biat alırken kadınlarla tokalaşmamış; ama bundan tokalaşmanın haram olduğu gibi bir sonuç çıkarılamaz.
Bu görüşler dine aykırı değil midir?
CEVAP
Elbette aykırıdır. Kısaca cevap verelim:

1- Kütüb-i sitte’deki hadis-i şeriflerin hepsi sahihtir. İslam âlimi, Resulullah efendimizin vârisidir, herkesten daha çok Allah’tan korkar ve kitabına uydurma hadis almaz. (Uydurma hadis), bu sözü Allah Resulü söyledi diye iftira etmektir. Sıradan bir Müslümanın bile hayâlinden dahi geçiremeyeceği bu iftirayı, bir ehl-i sünnet âlimine yakıştırmak çok çirkindir.

2- Dikkat edin, âdil ve güvenilir olsa da, deniyor. Yani, bu sözü Allah Resulünün söylediği bize göre de, her bakımdan kesin olsa bile, Allah Resulü, günümüzün meselelerini bilememiştir, yanlış söylemiştir. Biz onun yanlışlarını, zamanımıza ve çağın teknolojisine göre düzeltelim demek istiyor. Peki, bu iddiaların Müslümanlıkla bir ilgisi olur mu?

3- Âyet-i kerimeler, hadis-i şerif ile de nesh edilebilir. (Redd-ül-muhtar)

Mesela zekat, Kur'an-ı kerimde bildirilen sekiz sınıf Müslümandan birine verilir. Sekizinci sınıf, (Müellefe-i kulub) denilen kimseler idi. Hazret-i Ebu Bekir zamanında, Beyt-ül-mal emini olan Hazret-i Ömer, Muaz hadisini okuyarak, Müellefe-i kulub olanlara zekat verilmesini, Resulullahın nesh ettiğini bildirdi. Halife ve Eshab-ı kiramın hepsi, bunu kabul ederek, nesh edilmiş olduğuna ve artık bunlara zekat verilmemesi gerektiğine icma hasıl oldu.

İslamiyet'e yardım için, düşmanın zararını önlemek için, onlara mal, para her zaman verilir. Ama bu Beyt-ül-malın zekat bölümünden değil, başka bölümünden verilir. Müellefe-i kulub denilen kimselere, mal, para vermek değil, onlara zekat vermek yasaktır. (Bedayı)

4- Alenen mezhepsizlik savunulmaktadır. Âlimin mezhebi olmaz demek çok yanlıştır. Müctehid olan âlimin mezhebi, kendi ictihadlarıdır. Bugün müctehid olmadığına göre, herkesin bir mezhebe uyması şarttır. İmam-ı Rafii, İmam-ı Nevevi ve İmam-ı Razi gibi âlimler buyurdu ki:
Bugün müctehid kalmadığında âlimler sözbirliğine vardı. (M. Nasihat)

Müctehid olmayan her Müslümanın, dört hak mezhepten birine tâbi olması şarttır. (İmam-ı Şarani, Ahmed Tahtavi, İmam-ı Rabbani, Yusuf Nebhani…)

5-
Allahü teâlânın ve Resulünün haram ettiği şeye gelenek, kıskançlık deniyor.

Resulullah efendimizin mübarek hanımı Ümm-i Seleme validemiz anlatır:
Meymune ile birlikte Resulullahın yanında idik. İki gözü de görmeyen İbni Ümmi Mektum izin isteyip içeri girdi. Resulullah bunu görünce bize, (İçeri geçin) buyurdu. (O a’mâ değil mi, bizi görmez) dedim. (O sizi görmüyorsa, siz onu görmüyor musunuz?) Yani, o kör ise, siz kör değilsiniz ya, buyurdu. (Tirmizi, Ebu Davud, İ. Ahmed)

İki hadis-i şerif meali de şöyledir:
(Yabancı kadını görünce, yüzünüzü ondan ayırın! Ansızın görmek günah olmaz ise de, tekrar bakmak günah olur.) [Ebu Davud, Darimi]

(Ey kadınlar, ancak mahreminiz olan erkeklerle konuşun, mahreminiz olmayanlarla konuşmayın!) [İbni Said]

6- Kadın, erkeğe imam olamaz. Kadının kadına imamlığı da, mekruhtur. (Nimet-i İslam)

7-
Zaruretsiz yabancı kadınla tokalaşmak haramdır. Hazret-i Âişe validemiz buyurdu ki:
(Resulullah, namahrem hiçbir kadınla tokalaşmadı.)
[Buhari, Müslim]

İki hadis-i şerif meali de şöyledir:
(Elbette ben [yabancı] kadınlarla tokalaşmam.) [Nesai, İbni Mace, Taberani]

(Başına bir şişle vurulmak, yabancı kadına dokunmaktan hafiftir.) [Beyheki]