ARA
SORULARLA İSLAMİYET / SESLİ
Sual: Tuz, hurma kilo ile alınmaz, ölçek ile alınması gerekir diyorlar. Bir de, baklava alırken, bana bir kilo baklava ver diyoruz. O da kartonu ile tartıp veriyor. Diyelim baklavanın kilosu 10 lira ise, on lirayı veriyoruz. Yahut 20 lira veriyoruz o bize 10 lira veriyor. Poşetle, kese kağıdı ile de tartılan gıdalar oluyor. Bazıları, (Böyle alış veriş fasid olur, darasını ayrıca alması gerekir) diyor. Böyle bir şey var mı? Yaptığımız alış veriş sahih olmuyor mu?
CEVAP
Böyle alış verişler sahihtir, fasid değildir. Hatta biz bir kilo ver dedik, o da 950 gram verse, yine sahih olur. Çünkü 900 gram veya 1100 gram gıda ile poşeti veya kartonu 10 liraya almış oluyoruz. Bu götürü alış verişe giriyor. Bunun hiçbir sakıncası yoktur. Bu iddialar, fıkıh kitaplarını yanlış anlamanın neticesidir.

Tuzu, hurmayı da aynı şekilde almanın hiç mahzuru olmaz. Yani bir kilo hurma ver deriz, bu ne kadar deriz, fiyatı ne ise onu alır. Bunun hiç mahzuru olmaz. 1 kilo hurmayı götürü usulü ile almış oluyoruz. Bir kilo hurma ver desek de, tart desek de fark etmez. Satıcı bir kilodan az veya çok tartsa da yine fark etmez. Çünkü o miktarı biz satın alıyoruz. Buna ne kadar vereceğiz demeye de, bunu sattın mı demeye de gerek yok. Satıcı şu kadar vereceksin derse veya verdiğimiz paradan belli bir miktar alsa, biz de razı olsak, hiç konuşmasak da alış veriş sahih olmuştur.

Sual: Poşet veya paket içinde 1 lira diye satıyorlar. Bir lira verip almakta mahzur var mıdır? Bazıları ambalajı olduğu için bu alış veriş fasittir diyorlar. Böyle bir şey var mı?
CEVAP
Hayır öyle bir şey yok. Poşetiyle, ambalajıyla bir liraya alınıyor. Bunun mahzuru olmaz.